Kontener na śmieci

Gdzie zamówić kontener na śmieci?

Duży remont, przebudowa domu, rearanżacja ogrodu, opróżnienie strychu lub piwnicy… To tylko niektóre z sytuacji związanych z generowaniem dużej ilości odpadów. Zdecydowana większość z nich nie powinna znaleźć się w pojemniku na odpady komunalne. Dotyczy to w szczególności gruzu budowlanego, ziemi, starych mebli oraz zużytego sprzętu elektronicznego. Teoretycznie odpady można odwieźć do najbliższego PSZOK-u (punkty[…]

Segregowanie śmieci, aby mogły zostać one poddane recyklingowi

Hierarchia postępowania z odpadami

Wzrost ilości odpadów w naszym kraju jest zjawiskiem naturalnym i bezpośrednio wiąże się z coraz większą konsumpcją. Niepokoi jednak fakt, że w parze z nim nie idzie zmniejszenie udziału frakcji zmieszanej oraz poprawa wydajności odzysku i przetwarzania odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach celem całego społeczeństwa powinno być osiągnięcie stanu, w którym gospodarka odpadami odbywać[…]

Segregacja odpadów

Dlaczego warto segregować śmieci?

Około 350 kilogramów – taką ilość odpadów każdego roku generuje statystyczny Polak. Chociaż odsetek śmieci poddawanych recyklingowi stale rośnie, to z tej puli na wysypiska trafia około 140 kilogramów.  Pod tym względem prawdziwa przepaść dzieli nas od liderów zestawienia – Duńczyków. W ich kraju produkuje się średnio 845 kilogramów odpadów, ale na wysypisku pozostaje jedynie[…]

Odpady selektywne w PSZOK-u

Co można oddać do PSZOK? Poradnik dla mieszkańców Krakowa

Mieszkańcy Krakowa do dyspozycji mają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) – pierwszy to Lamusownia przy ul. Nowohuckiej 1, a drugi PGOW Barycz, zlokalizowany przy ul. Krzemienieckiej 40. Jako że kwestia tego, co można oddać do PSZOK budzi pewne wątpliwości, przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jakie odpady przyjmują PSZOK-i w Krakowie, a czego[…]