Hierarchia postępowania z odpadami

Segregowanie śmieci, aby mogły zostać one poddane recyklingowi

Wzrost ilości odpadów w naszym kraju jest zjawiskiem naturalnym i bezpośrednio wiąże się z coraz większą konsumpcją. Niepokoi jednak fakt, że w parze z nim nie idzie zmniejszenie udziału frakcji zmieszanej oraz poprawa wydajności odzysku i przetwarzania odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach celem całego społeczeństwa powinno być osiągnięcie stanu, w którym gospodarka odpadami odbywać się będzie w obiegu zamkniętym. Pod tym kątem największe znaczenie ma zachowanie prawidłowej hierarchii postępowania z odpadami.

Hierarchia postępowania z odpadami: stopień 1

Fundamentem hierarchii postępowania z odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Dotyczy ono odpadów wszystkich typów i obejmuje działania mające sprawić, że firmy, instytucje i gospodarstwa domowe będą wytwarzały mniej śmieci. Konkretne sposoby można znaleźć w materiałach Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów. Są to m.in.;

 • unikanie zbędnych zakupów – ważne ze względu na problem marnowania żywności i tym samym generowania odpadów;
 • naprawianie uszkodzonej odzieży, sprzętów, mebli itp.;
 • wybieranie przedmiotów wyższej jakości, które nie ulegną szybkiemu uszkodzeniu;
 • stosowanie akumulatorów zamiast baterii jednorazowego użytku;
 • rezygnacja z jednorazowych toreb, sztućców, naczyń itp.;
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Hierarchia postępowania z odpadami: stopień 2

Kolejny krok to przygotowanie do ponownego użycia. Polega on na odseparowaniu z ogółu odpadów tych, które mogą być ponownie wykorzystane i dotyczy przede wszystkim zachowanych w stosunkowo dobrym stanie przedmiotów użytkowych. Obejmuje działania takie czyszczenie, przeglądy, naprawy i prace konserwacyjne, a także przechowywanie naprawionych sprzętów w odpowiednich warunkach.

Hierarchia postępowania z odpadami: stopień 3

Odpady, które nie mogą być przygotowane do ponownego użycia, poddawane są działaniom stanowiącym kolejny poziom hierarchii postępowania z odpadami. Chodzi o recykling, który polega na odzyskaniu z nich surowców wtórnych i ich przetworzeniu w celu wyprodukowania nowych materiałów lub produktów. Recyklingowi podlegają następujące frakcje odpadów:

 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • papier;
 • szkło;
 • odpady biodegradowalne (w procesie kompostowania przetwarzane na nawóz).

Recykling jest ważny z punktu widzenia ochrony środowiska, pomagając zminimalizować ilość zużywanej energii oraz zasobów. Może przyczynić się też do ograniczenia powstawania wysypisk śmieci – zarówno tych zorganizowanych, jak i nielegalnych. Poza recyklingiem znaczenie ma też wykorzystanie odpadów jako paliwa w procesie ich termicznego przekształcenia.

Hierarchia postępowania z odpadami: stopień 4

Jeśli ponowne wykorzystanie lub przetworzenie odpadów jest niemożliwe, należy zastosować ich unieszkodliwianie. Do tej grupy metod, poza wspomnianym termicznym przekształceniem, zaliczamy obróbkę biologiczną lub fizyczno-chemiczną. Unieszkodliwianie odpadów jest krokiem ostatecznym i powinno być zarządzone tylko w sytuacji, gdy wszystkie z omawianych wcześniej działań były nieskuteczne.

Z perspektywy konsumentów ważna jest nie tylko znajomość zasad postępowania z odpadami, ale też wiedza, jak postępować z tymi, które nie nadają się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia. Jeśli znajdują się one w waszym domu, zamówcie wywóz odpadów. W Krakowie tego typu usługi możecie zlecić firmie MAX-GRUZ.