Kategoria: Ustawy o odpadach

Odpady w workach big bag

Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021 – co warto o niej wiedzieć?

Nasz kraj robi kolejny krok w kierunku zwiększenia udziału odzyskiwanych odpadów, wprowadzając nowelizację ustawy o odpadach. Co zmieniło się wraz z początkiem tego roku?  Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021 1 stycznia w życie weszła kolejna nowelizacja ustawy o odpadach. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniła się hierarchia postępowania z odpadami oraz zasady postępowania z produktami ubocznymi[…]

Wywóz odpadów

Umowa na odbiór odpadów – czy zawsze jest obowiązkowa?

Nieruchomości niezamieszkane, podobnie jak domy i mieszkania, są objęte obowiązkiem uczestnictwa w systemie odbioru odpadów. Co powinni wiedzieć na ten temat ich zarządcy oraz właściciele? Odpady z nieruchomości niezamieszkanych Funkcjonowanie nieruchomości niezamieszkanych również może wiązać się z generowaniem odpadów. Mowa tu między innymi o biurowcach, zakładach produkcyjnych i usługowych, szkołach i innych placówkach oświatowych, cmentarzach,[…]