Gdzie wyrzucać śmieci? Poradnik dla mieszkańców Krakowa

Śmieci wyrzucone do kontenerów

Wiedza o prawidłowej utylizacji poszczególnych odpadów jest ważna dla każdego z nas. Przygotowaliśmy więc zwięzły poradnik na temat tego, gdzie wyrzucać śmieci różnych typów. 

Dlaczego to ważne, gdzie wyrzucamy śmieci?

W 2021 do odzysku trafiło 60 proc. odebranych odpadów komunalnych. W całej puli 8,2 tys. ton znalazło się 3,2 tys. ton odpadów przeznaczonych do recyklingu, 1 824,3 tys. ton do kompostowni, 2 702,0 tys. ton do termicznego przekształcenia w instalacjach z odzyskiem energii. W liczbach bezwzględnych ponownemu przetworzeniu podlega więcej – bo ok. 95 kilogramów na osobę – śmieci niż przed rokiem. Niestety procentowy udział wykorzystywanych odpadów w całej grupie od dawna utrzymuje się na tym samym poziomie (26,7 proc.).

Oznacza to, że duża część śmieci, które mogłyby ponownie znaleźć się w obiegu, ostatecznie zalega na składowiskach, których łączna powierzchnia wyniosła rok temu aż 1,6 tys. hektarów. To sytuacja niekorzystna zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Zmiana tego stanu rzeczy jest możliwa, ale wymaga działań podejmowanych przez wszystkich z nas. Ich najważniejszą częścią jest na pewno zdobycie i stosowanie w praktyce wiedzy o tym, jak i gdzie wyrzucać śmieci.

Gdzie wyrzucać śmieci komunalne?

Najmniej problemów dotyczy tego, gdzie wyrzucać śmieci najpopularniejszych typów, generowane na co dzień w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne powinny być segregowane bezpośrednio w miejscu wytworzenia i wyrzucane do odpowiednich pojemników. Do poszczególnych frakcji przypisane są odpowiednie kolory kontenerów:

  • ŻÓŁTY: metale oraz tworzywa sztuczne, np. butelki plastikowe, naczynia jednorazowe, puszki po napojach i konserwach oraz kapsle i zakrętki na słoiki;
  • NIEBIESKI: papier – książki, notatniki, ulotki, opakowania kartonowe itp. Do niebieskich pojemników nie wyrzucamy zanieczyszczonego papieru, np. zużytych kartonów po pizzy;
  • ZIELONY: szkło, takie jak słoiki, butelki i inne szkło opakowaniowe. Nie wyrzucamy ceramiki, szyb oraz stłuczki;
  • BRĄZOWY: odpady kompostowalne, czyli resztki żywności – z wyłączeniem kości, mięsa, jaj i nabiału – pozostałości roślin i niemalowane drewno. Do brązowych kontenerów nie należy wyrzucać olejów jadalnych;
  • CZARNY lub SZARY: odpady zmieszane, np. zużyte chusteczki i ręczniki papierowe, pieluchy, podpaski, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego, odchody zwierząt domowych, uszkodzone naczynia itp.

Gdzie wyrzucić nietypowe śmieci?

Dla wielu z nas mniej oczywiste jest to, gdzie wyrzucić śmieci, które nie zaliczają się do żadnej ze wspomnianych frakcji. Chodzi między innymi o odpady wielkogabarytowe (opony, stare meble i sprzęt AGD, zużyty sprzęt sportowy, gruz budowlany lub ziemię). Możemy legalnie wyrzucić je na trzy sposoby. Pierwszy to wystawienie ich w terminie gminnej zbiórki – harmonogram dostępny jest na stronie i w materiałach publikowanych przez samorząd. Drugi to samodzielne dostarczenie do odpowiedniego PSZOK-u. Ta opcja wymaga jednak odpowiednio dużego samochodu, a tym nie każdy dysponuje.

Dlatego lepszym rozwiązaniem często będzie zamówienie usługi wywóz odpadów wielkogabarytowych. W Krakowie oferuje ją firma Max-Gruz. W jej ramach do naszych klientów dostarczamy wygodne i wytrzymałe kontenery, które odbieramy po zapełnieniu, a zawartość utylizujemy w legalny, bezpieczny dla środowiska sposób.

Osobną grupę stanowią odpady częste w naszych domach, ale stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Chodzi o przeterminowane leki, puste opakowania po nich, zużyty sprzęt elektroniczny oraz baterie i akumulatory. Najprostszym sposobem na ich pozbycie się będzie zaniesienie do punktów prowadzących ich sprzedaż (np. do apteki lub supermarketu), które mają obowiązek przyjąć i je skierować do utylizacji.

Gdzie nie należy wyrzucać śmieci?

Na zakończenie warto powiedzieć jeszcze kilka słów na temat tego, gdzie nie należy wyrzucać śmieci. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o obszarach zielonych (np. terenach nad wodami, lasach, parkach itp.). Pozostawianie w nich odpadów nie tylko degraduje je pod względem estetycznym, ale też może prowadzić do skażenia środowiska toksycznymi związkami. Nie zapominajmy też, że zakazane jest wyrzucanie odpadów gabarytowych do ogólnodostępnych śmietników poza terminem zbiórki.