Kontener na śmieci

Gdzie zamówić kontener na śmieci?

Duży remont, przebudowa domu, rearanżacja ogrodu, opróżnienie strychu lub piwnicy… To tylko niektóre z sytuacji związanych z generowaniem dużej ilości odpadów. Zdecydowana większość z nich nie powinna znaleźć się w pojemniku na odpady komunalne. Dotyczy to w szczególności gruzu budowlanego, ziemi, starych mebli oraz zużytego sprzętu elektronicznego. Teoretycznie odpady można odwieźć do najbliższego PSZOK-u (punkty[…]

Segregowanie śmieci, aby mogły zostać one poddane recyklingowi

Hierarchia postępowania z odpadami

Wzrost ilości odpadów w naszym kraju jest zjawiskiem naturalnym i bezpośrednio wiąże się z coraz większą konsumpcją. Niepokoi jednak fakt, że w parze z nim nie idzie zmniejszenie udziału frakcji zmieszanej oraz poprawa wydajności odzysku i przetwarzania odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach celem całego społeczeństwa powinno być osiągnięcie stanu, w którym gospodarka odpadami odbywać[…]