Gospodarka odpadami w powiecie krakowskim. Co warto wiedzieć, będąc mieszkańcem krakowskiego „obwarzanka”?

Gospodarka odpadami w powiecie krakowskim

Za nieprzestrzeganie przepisów regulujących gospodarkę odpadami grożą dotkliwe kary. Do działań zgodnych z prawem powinna motywować nas ponadto troska o wspólną przestrzeń i środowisko naturalne – wszystkie procedury wprowadzane są przecież po to, by usprawnić działanie całego systemu i uczynić ochronę przyrody bardziej efektywną. 

Wiele błędów dotyczących gospodarki odpadami jest popełnianych przez zwykłych mieszkańców nie przez złe intencje, ale z powodu niewiedzy. Niestety nie oznacza to, że ich skutki będą mniej poważne – nadal musimy liczyć się z ryzykiem nałożenia na nas kary. Takich sytuacji można jednak dość łatwo uniknąć. W jaki sposób? Wystarczy poznać wszystkie dotyczące nas regulacje i się do nich stosować. Zwięzły poradnik na ten temat skierowany do mieszkańców powiatu krakowskiego przedstawiamy poniżej.

Gmina Zielonki – gospodarka odpadami. Terminy odbiorów

W Gminie Zielonki gospodarka odpadami odbywa się – podobnie jak w pozostałych częściach powiatu krakowskiego i całego kraju – na podstawie przepisów polskiego i unijnego prawa. By uczynić recykling jak najbardziej efektywnym konieczne, jest odbieranie posegregowanych odpadów frakcjami. Dlatego gminy ustalają harmonogramy odbiorów poszczególnych frakcji. Obowiązkiem mieszkańców jest poznanie ich i dostosowanie się do nich. Szczegółowe informacje na temat terminów wywozu odpadów można znaleźć w materiałach dostarczonych przez firmę świadczącą usługi komunalne na terenie danej gminy oraz na stronie stronach internetowych samorządów. 

Gospodarowanie odpadami – Skawina. Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?

Gospodarowanie odpadami w Skawinie i pozostałych gminach powiatu krakowskiego obejmuje także organizację wywozu odpadów wielogabarytowych i innych, które nie powinny być wyrzucane do kontenerów „kolorowych”. Ich odbiory odbywają się rzadziej niż w przypadku frakcji takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady zmieszany i bio. Warto zapoznać się i z tym harmonogramem – gminne „wywózki” to najprostszy sposób na legalne pozbycie się uciążliwych odpadów.

Lista PSZOK-ów w powiecie krakowskim

Jeśli z jakichś przyczyn nie możemy wystawić odpadów wielkogabarytowych w terminie ich odbioru, mamy możliwość samodzielnego wywiezienia ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Możemy zrobić to w dowolnym momencie, a same PSZOK-i funkcjonują na terenie każdej gminy. Ich mieszkańcy mogą przekazać odpady bezpłatnie.

Na terenie „krakowskiego obwarzanka” funkcjonują następujące Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • gmina Krzeszowice: ul. Poprzeczna 7, 32-065 Krzeszowice;
 • gmina Skała: ul. Do Cegielni 12, 32-043 Cianowice Duże;
 • gmina Skawina: ul. Emila Fieldorfa Nila 8, 32-050 Skawina;
 • gmina Słomniki: ul. Niecała 15, 32-090 Słomniki;
 • gmina Świątniki Górne: mobilne punkty;
 • gmina Czernichów: mobilne punkty;
 • gmina Igołomia-Wawrzeńczyce: mobilne punkty, powstaje PSZOK stacjonarny w Tropiszowie;
 • gmina Iwanowice: ul. Wiosenna 38, 32-095 Iwanowice Dworskie;
 • gmina Jerzmanowice-Przeginia: mobilne punkty;
 • gmina Kocmyrzów-Luborzyca: ul. Graniczna 3, 32-010 Kocmyrzów;
 • gmina Liszki: mobilne punkty;
 • gmina Michałowice: ul. Tadeusza Strumiłły 144, 32-091 Książniczki;
 • gmina Mogilany: ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany;
 • gmina Sułoszowa:ul. Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław;
 • gmina Wielka Wieś: ul. Krakowska 24, 32-089 Wielka Wieś;
 • gmina Zabierzów: ul. Śląska, 32-080 Zabierzów;
 • gmina Zielonki: ul. Krakowskie Przedmieście, 32-087 Zielonki.

Kiedy zamówić kontenerowy wywóz odpadów?

Mieszkańcy gmin z punktami mobilnymi mogą mieć problemy z dopasowaniem terminu wywozu swoich odpadów do dni działania PSZOK-ów. We wszystkich jednostkach problem stanowić może ponadto dowiezienie odpadów na miejsce – często wymaga ono dostępu do dużego, dostawczego samochodu. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług naszej firmy. Oferujemy wywóz śmieci wielkogabarytowych w Krakowie i okolicach oraz wynajem kontenerów dostosowanych do ilości i specyfiki odpadów.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na stan naszego otoczenia, a nasze codzienne decyzje dotyczące gospodarki odpadami mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń. Warto więc dbać o wspólną przestrzeń, przestrzegać przepisów i podejmować świadome wybory. W ten sposób nie tylko unikniemy kar administracyjnych, ale też będziemy w stanie uczynić naszą planetę czystszym i przyjaznym dla wszystkich – nie tylko ludzi – miejscem.