Opróżnianie piwnic, sprzątanie strychów na terenie Krakowa i okolic

sprzątanie poddasza ze śmieci, gruzu w KrakowieW piwnicy, na strychu lub w garażu często znajduje się wiele niepotrzebnych rzeczy, które gromadzone były przez lata. Samodzielne ich sprzątnięcie może być trudne, szczególnie jeśli odpady należą do różnych kategorii. W takich sytuacjach proponujemy usługę opróżniania i sprzątania strychów, piwnic oraz innych pomieszczeń.

Świadczymy ją w Krakowie i okolicach.

Opróżnianie piwnic i strychów

Usługa opróżniania pomieszczeń polega na podstawieniu kontenera przeznaczonego na wybrany typ odpadów (najczęściej odpady zmieszane) oraz załadowaniu go przedmiotami, których właściciel chce się pozbyć.

Przyjmujemy wszystkie rodzaje odpadów – wielkogabarytowe, jak np. stare meble; złom, którego skup również prowadzimy; odpady poremontowe, a nawet gruz. Przyjęte odpady są następnie segregowane i przygotowywane do utylizacji.

Sprzątanie strychów, piwnic i innych pomieszczeń

Klientom, którzy nie tylko chcą się pozbyć odpadów, ale również doprowadzić strych czy piwnicę do porządku, proponujemy usługę sprzątania pomieszczeń. Usługa ta przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Przyjmujemy zgłoszenia m.in. od osób, które otrzymały mieszkanie w spadku razem ze znajdującymi się tam ruchomościami, lub zakładają nowy biznes w nieuprzątniętych pomieszczeniach. Sprzątamy więc nie tylko strychy, garaże czy piwnice, ale całe mieszkania, jeśli klient tego wymaga.

Ile kosztuje usługa sprzątania i opróżniania pomieszczeń?

Usługa ta wyceniana jest indywidualnie. Podczas wyceny bierzemy pod uwagę ilość odpadów, które mają zostać wywiezione i zutylizowane, typ odpadów, czas niezbędny do sprzątnięcia pomieszczenia oraz liczbę pracowników, którzy będą zaangażowani. By uzyskać szczegółową wycenę opróżniania i sprzątania pomieszczeń, skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz.