Żużel i popiół – jakie to odpady i jak je prawidłowo utylizować?

Jak utylizować żużel i popiół? Poradnik

Żużel i popiół należą do problematycznych odpadów – wiele osób nie wie, do której grupy śmieci należy je zaliczyć. Jak utylizować popiół? Co zrobić z pozostałościami po paleniu w piecu centralnego ogrzewania?

Czy żużel i popiół to odpady komunalne?

W sezonie jesienno-zimowym, kiedy piece centralnego ogrzewania pracują na pełnych obrotach, w gospodarstwach domowych pojawia się problem utylizacji popiołu i żużlu. Do jakiej kategorii śmieci należy zaliczyć żużel i popiół? Odpady tego typu będą klasyfikowane jako komunalne, ale tylko wtedy, kiedy pochodzi z domowego paleniska. Mogą one być produktami spalania w kominku lub piecu centralnego ogrzewania.

W 2018 roku wiele gmin wprowadziło zmiany w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – zaproponowano nową frakcję śmieci: popiół i żużel. Gminy o sezonie grzewczym odbierają odpady od mieszkańców, a terminy wywozów są ogłaszane w urzędach oraz na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego. Popiół i żużel jako odpad z gospodarstwa domowego jest zaliczany do grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie), a nie do 10 01, w której mieszczą się odpady z elektrowni oraz innych zakładów energetycznego spalania paliw.

Czy popiół i żużel to odpady zagrażające środowisku?

Ze względu na zmiany w przepisach, wielu mieszkańców może mieć problem z ustaleniem, w jaki sposób należy utylizować żużel i popiół. Odpad, który nie zawiera metali ciężkich, nie powinien spowodować skażenia środowiska naturalnego. Gorzej, jeśli właściciel nieruchomości będzie spalał odpady. Jest to nie tylko nielegalne, ale także niebezpieczne dla otaczającej przyrody. Za palenie i składowanie na terenie posesji niebezpiecznych odpadów grożą surowe mandaty.

Jak utylizować popiół i żużel? Poradnik dla Krakowian

Mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać z wielu opcji – zdać się na usługi jednostek samorządu terytorialnego, które proponują różne rozwiązania w zakresie utylizacji odpadów lub wybrać ofertę firmy zewnętrznej, która wypożycza kontenery i zawozi odpady do miejsca utylizacji. Lepiej skorzystać z pomocy gminy czy samodzielnie zorganizować wywóz odpadów? Kraków to miasto, które szczególnie dba o środowisko naturalne, a lokalne władze wdrożyły wiele programów mających na celu ochronę przyrody przed śmieciami oraz szkodliwą działalnością człowieka. Usługi są nieodpłatne. Mieszkańcy miasta mogą przywieźć odpady między innymi do PSZOK, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Krakowie obiekty tego typu znajdują się przy ul. Nowohuckiej 1 („Lamusownia”) oraz Krzemienieckiej 40 („PGOW Barycz”). Punkty przyjmują określoną ilość odpadów, trzeba też samodzielnie przetransportować żużel i popiół. Odpady są za to przyjmowane bez dodatkowych opłat, co jest dużym atutem dla wielu mieszkańców.

W przypadku dużej ilości śmieci będących pozostałością po spalaniu opału w domowych paleniskach, można też zdecydować się na kontenerowy wywóz odpadów. Nasza działa na terenie Krakowa oraz w gminach znajdujących się w promieniu 30 km od stolicy Małopolski.