Kolejne zmiany w ustawie o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach w 2020 roku - co się zmieniło?

W gospodarowaniu odpadami co roku odnotowuje się kilkaset przypadków działań niezgodnych z przepisami. Są to działania z tzw. szarej strefy. W ich wyeliminowaniu pomóc ma nowelizacja ustawy o odpadach.

Aż 471 – tyle działań niezgodnych z prawem dotyczącym gospodarowania odpadami zanotowano w 2018 roku. Liczba robi wrażenie tym większe, że chodzi tylko jeden rok i wyłącznie o przypadki, które służbom udało się ujawnić. Nielegalne gospodarowanie odpadami to proceder naprawdę niebezpieczny, a jego niekorzystne skutki dotyczą właściwie każdego z nas. Wskutek działalności w szarej strefie cierpi środowisko naturalne, budżet państwa i podmioty oferujące kontenerowy wywóz odpadów w Krakowie i innych polskich miastach. Dlatego rząd opracował nowe przepisy.

Dlaczego wprowadzono nowelizację ustawy o odpadach w 2020 roku?

Wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach było reakcją rządu na problem gospodarowania odpadami w szarej strefie i związane z nim niekorzystne zjawiska. Wśród nich największe znaczenie według ustawodawcy mają:

  • zanieczyszczenie środowiska – odpady z szarej strefy trafiają na nielegalne wysypiska zlokalizowane w lasach, starych magazynach lub na terenach nadrzecznych. Nie bez znaczenia jest też brak właściwej utylizacji niebezpiecznych substancji,
  • nieuczciwa konkurencja dla legalnie działających podmiotów – firmy gospodarujące odpadami w szarej strefie oferują swoim klientom niższe ceny, bo nie ponoszą tak dużych kosztów jak te działające zgodnie z prawem,
  • większe koszty dla organów administracyjnych związane z koniecznością likwidacji dzikich wysypisk i usunięcia ewentualnych skutków działania substancji niebezpiecznych,
  • straty dla budżetu państwa i gmin wynikające z niezapłaconych podatków oraz opłat środowiskowych.

Ustawa o odpadach w 2020 roku – jak zmieni się sytuacja?

By ograniczyć problemy wynikające z nielegalnego gospodarowania odpadami, rząd proponuje następujące rozwiązania:

  • weryfikowanie danych z Bazy Danych Odpadowych z tymi udostępnianymi przez Krajową Administrację Skarbową (z jednolitych plików kontrolnych VAT),
  • konieczność wpisania numeru faktury VAT za odbiór lub zagospodarowanie w Bazie Danych Odpadowych.

Te zmiany mają dać Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska kolejne skuteczne narzędzia, dzięki którym będą w stanie kontrolować czy podawane w BDO dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Ustawa o odpadach z 2020 roku – jakie efekty przyniesie?

Ustawodawca spodziewa się, że poprawa wydajności w wykrywaniu przypadków niezgodnego z prawem gospodarowania odpadami szybko przyniesie wymierne skutki. Jednym z nich ma być zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Drugi to poprawa konkurencyjności na rynku transportu i utylizacji odpadów. Wzrosnąć ma również wartość tej branży – aż o 14 procent, czyli do około 8 miliardów złotych. Wprowadzenie zmian odciąży też budżety gmin, które na likwidację nielegalnych wysypisk wydają około 1,5 miliarda złotych oraz zwiększy wpływy z podatków i opłat środowiskowych.