Remont strychu

Remont strychu

Remont strychu pozwala znacząco zwiększyć przestrzeń użytkową domu. Jak jednak go zaplanować? Jakie prace są najważniejsze? Jakich formalności należy dopełnić? Ile kosztuje cała inwestycja?

Dlaczego warto przeprowadzić remont strychu?

W wielu domach strych nadal jest tylko „rupieciarnią” – pomieszczeniem, do którego trafiają nieużywane już, stare lub zepsute przedmioty. Tymczasem może on okazać się cenną przestrzenią, którą można zaadaptować na cele mieszkalne lub jako miejsce do spędzania wolnego czasu. To też idealne wnętrze do urządzenia domowego warsztatu do majsterkowania czy szycia albo pracowni artystycznej. Jeśli więc dysponujemy poddaszem użytkowym, warto przemyśleć jego odnowienie.

Remont strychu – pozwolenie i inne formalności

To, czy planując remont strychu w starym domu będziemy musieli uzyskać pozwolenie, jest zależne od stopnia ingerencji w konstrukcje budynku. Jeśli prace remontowe obejmą zmianę bryły domu lub kąta nachylenia dachu albo zakładają wykonanie schodów i wstawienie nowych okien, konieczne będzie pozwolenie wydane przez starostwo powiatowe. W innej sytuacji wystarczy zgłoszenie remontu.

Urząd wyda pozwolenie na przebudowę strychu w oparciu o złożony przez nas wniosek. Ten powinien być uzupełniony następującymi dokumentami:

  • projektem adaptacji strychu;
  • zaświadczeniem potwierdzającym wpis architekta odpowiedzialnego za wykonanie projektu do odpowiedniej izby samorządu zawodowego;
  • warunkami zabudowy działki;
  • oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.

Nie należy też zapominać o tym, że remont strychu wiąże się z generowaniem dużych ilości śmieci. Zgodnie z aktualnymi przepisami odpady budowlane nie mogą być składowane ani utylizowane razem z komunalnymi (bytowymi). Konieczne będzie więc ich zawiezienie do PSZOK-u lub – w wygodniejszej wersji – zamówienie kontenerowego wywozu śmieci. W ramach tej usługi dostarczymy Państwu kontener, a po jego zapełnieniu – odbierzemy i zatroszczymy się o legalną utylizację jego zawartości.

Remont strychu – koszty. Na jakie wydatki należy się przygotować?

To, ile może kosztować remont strychu jest dla większości inwestorów jednym z kluczowych aspektów. Na tak postawione pytanie trudno jednak odpowiedzieć. Ostateczne koszty zależą od zakresu prac, powierzchni strychu oraz standardu wykończenia. Wysokość poniesionych w związku z tą inwestycją wydatków zaczyna się od 40 tysięcy złotych. Zwykle jednak pochłania ona od 60 do 100 tysięcy.

Remont strychu krok po kroku. Jakie prace są konieczne?

Remont starego strychu może obejmować różne prace, w zależności od planów inwestora co do standardu i przeznaczenia tej przestrzeni. Najważniejszymi elementami całej inwestycji są:

  • kontrola stanu technicznego: pozwoli oszacować koszty oraz szczegółowo zaplanować zakres prac;
  • odrobaczanie i odgrzybianie: dawno nieużywane strychy są wilgotne, co stwarza idealne warunki do rozwoju pleśni i rozmnażania się insektów;
  • wzmocnienie i wyrównanie stropu;
  • wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej;
  • doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji: elektrycznej, wod-kan oraz wentylacyjnej;
  • wykonanie podłóg i prace wykończeniowe.

Niekiedy też konieczne jest wykonanie otworów i montaż okien, wykonanie schodów lub powiększenie strychu.