Poznaj rodzaje i etapy recyklingu

Recykling - rodzaje i etapy

Recykling, czyli powtórne wykorzystanie odpadów, nie jest jednoznacznym pojęciem. Kryją się pod nim różne technologie, dające rozmaite efekty. W jego wyniku może powstać energia cieplna, surowiec o nowych właściwościach lub biopaliwo. 

Recykling to obowiązek nie tylko wielkich zakładów przemysłowych. Troska o środowisko naturalne powinna zaczynać się już od najmniejszej jednostki – mieszkania czy domu. By do minimum ograniczyć ilość zalegających na naszej planecie odpadów, każdy z nas musi zatroszczyć się o to, by generowanych przez niego śmieci było jak najmniej, a – gdy już powstaną – były one odpowiednio posegregowane. Ułatwi to odzyskanie materiałów, z których zostały wykonane, a następnie ich ponowne przetworzenie. To jednak dopiero pierwszy etap recyklingu. By lepiej poznać sposób, w jaki ponowne wykorzystanie odpadów pomaga chronić środowisko, warto dowiedzieć się, na czym polegają kolejne etapy.

Etapy recyklingu – od segregacji po nowy produkt

By powstały przyjazne środowisku i oszczędzające zasoby naturalne produkty, surowiec musi przejść następujące etapy recyklingu:

  1. segregacja: najlepszym wyjściem byłoby sortowanie wszystkich odpadów już w gospodarstwach domowych, to jednak wciąż pozostaje dla wielu osób trudne do realizacji. Dlatego większość z nich segregacji jest poddawana dopiero w sortowni,
  2. rozdrabnianie: ten etap polega na zmieleniu odpadów w ten sposób, by były jednolitej wielkości, co ułatwia ich późniejszą obróbkę,
  3. mycie: rozdrobnione odpady poddawane są czyszczeniu w specjalnych wannach napełnionych wodnym roztworem środków czyszczących, a następnie dokładnie osuszane,
  4. wytaczanie: na tym etapie ze zużytych opakowań szklanych, metalowych, papierowych lub plastikowych powstają nowe produkty.

Rodzaje recyklingu. Jak wykorzystać odpady?

Warto jednak pamiętać, że recykling umożliwia nie tylko ponowne wykorzystanie surowców w ten sam sposób. W zależności od tego, jaki ma efekt zostać osiągnięty poprzez przetworzenie surowców, wyróżnia się następujące rodzaje recyklingu:

  • materiałowy: polegający na przetworzeniu odpadów w tworzywa, które następnie można wykorzystać w wielu dziedzinach przemysłu,
  • termiczny: opierający się na pozyskaniu ze śmieci energii cieplnej,
  • organiczny: w wyniku procesu przeprowadzanego przy udziale mikroorganizmów produkuje się metan lub biopaliwa,
  • chemiczny: umożliwia przetworzenie odpadów na surowce o zupełnie innych właściwościach,
  • surowcowy: stosowany, gdy konieczne jest odzyskanie podstawowych surowców wchodzących w skład danego tworzywa.

Niezależnie od tego, o jaki rodzaj recyklingu chodzi, niezwykle ważne jest to, by zajmujące się nim firmy dysponowały odpowiednimi certyfikatami i sprzętem gwarantującym to, że cały proces zostanie przeprowadzony w sposób bezpieczny dla środowiska. Nasze przedsiębiorstwo posiada wszystkie niezbędne zezwolenia. Działamy w sposób zrównoważony i etyczny, dbając nie tylko o zadowolenie naszych klientów, ale też przyszłość planety. Wszelkie realizowane przez nas usługi, na czele z wywozem odpadów z Krakowa i najbliższych okolic (w promieniu do 30 kilometrów) wykonywane są w oparciu o troskę i dobro środowiska naturalnego.