Czy odpady budowlane i rozbiórkowe mogą stanowić odpady komunalne?

Odpady budowlane i rozbiórkowe - czy mogą stanowić odpady komunalne?

Odpady budowlane i rozbiórkowe to jeden z najbardziej kłopotliwych typów śmieci. Wyjaśniamy, czy można zaliczyć je do odpadów komunalnych i czy ich wywóz podlega dodatkowym opłatom.

Remont wiąże się z wieloma problemami. Jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stajemy podczas organizowania takich prac, jest kwestia utylizacji generowanych podczas nich odpadów. Co więcej w ferworze przygotowań często o tym zapominamy, skupiając się na wyborze projektu oraz kompletowaniu niezbędnych akcesoriów, narzędzi i materiałów.

Tymczasem prawidłowa utylizacja gruzu ma znaczenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też naszego portfela. W przypadku naruszenia przepisów straż miejska lub policja może nałożyć na osobę łamiącą przepisy dotkliwą karę. By pomóc naszym klientom w uniknięciu podobnych problemów, przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jak obchodzić się z odpadami budowlanymi i czy można traktować je jako odpady komunalne.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Sytuacja jest najmniej skomplikowana, jeśli wykonawcą prac remontowych lub budowlanych jest właściciel nieruchomości. Wówczas wszelkie wygenerowane w toku prac odpady traktowane są jako komunalne. A zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powinny być przyjęte do utylizacji bez dodatkowych kosztów, w ramach opłaty za gospodarowanie śmieciami, o ile ich wielkość nie przekracza limitu ustalonego przez samorząd.

Na właścicielu nieruchomości spoczywa jednak obowiązek dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W przypadku bardziej zaawansowanych prac, podczas których generowane są spore ilości gruzu, może to jednak okazać się sporym problemem. Dowiezienie odpadów do PSZOK-u wymagać będzie dostawczego auta przystosowanego do ich transportu, a takim nie każdy z nas dysponuje.

To na szczęście nie musi oznaczać problemów z legalną utylizacją gruzu. Sposobem na to, by legalnie pozbyć się śmieci po remoncie lub rozbiórce jest oferowany przez nas wywóz odpadów budowlanych. W Krakowie i okolicach w ramach tej usługi dostarczamy swoim klientom kontener o pojemności dostosowanej do wielkości i rodzaju prac. Po zapełnieniu pojemnika, odbieramy go wraz z zawartością i sami dbamy o dowiezienie do punktu jego prawidłowej i zgodnej z przepisami utylizacji.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, gdy prace wykonuje firma

Sprawa bezpłatnego przyjęcia śmieci budowlanych lub rozbiórkowych wygląda jednak zupełnie inaczej, jeśli wykonawcą prac jest firma. W takim wypadku to ona jest uznawana za wytwórcę odpadów i według przepisów nie może oddać ich bezpłatnie do PSZOK-u. Przedsiębiorstwo budowlane jest wówczas odpowiedzialne za ich poprawne składowanie oraz wywóz z terenu posesji w ramach prowadzonych prac. Według regulaminu PSZOK-u przedsiębiorcy mogą tam oddać odpady budowlane i rozbiórkowe, ale muszą uiścić odpowiednią opłatę za przyjęcie (zgodną z aktualnym cennikiem).