Odpady drewniane. Gdzie wyrzucić stare drewniane meble?

Stara szafa

Lato to dla wielu z nas czas remontów. Z nimi w parze z kolei często idzie wymiana mebli i innego wyposażenia. Takie inwestycje wiążą się z generowaniem dużych i dość kłopotliwych odpadów. Stare meble, drewniane elementy konstrukcyjne czy zdemontowane elementy aranżacji ogrodu nie powinny trafić do zwykłego pojemnika na odpady. Jak pozbyć się w ich legalny, wygodny i bezpieczny dla środowiska sposób? To wyjaśniamy w nowym artykule o odpadach drewnianych. 

Odpady drewniane. Kiedy mamy z nimi do czynienia?

Odpady drewniane są generowane przede wszystkim podczas budowy, remontów i prac rozbiórkowych obiektów takich jak szopy, stodoły czy inne obiekty gospodarcze. Mogą też pochodzić ze zużytych mebli, drewnianych okien, płotów.

Wzrost świadomości ekologicznej i coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące postępowania z odpadami sprawiają, że ich legalna utylizacja staje się jeszcze ważniejsza. Na szczęście nowoczesne technologie umożliwiają efektywne unieszkodliwienie lub przetworzenie tego rodzaju odpadów.

Odpad drewniany. Kiedy jest groźny dla środowiska?

Odpady drewniane często stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Część z nich może nawet być traktowana jako odpady niebezpieczne. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy drewno było wcześniej impregnowane lub malowane substancjami chemicznymi. Spalanie takiego drewna powoduje uwalnianie toksycznych substancji do atmosfery, co negatywnie wpływa na jakość powietrza i zdrowie ludzi.

Szkodliwe związki mogą również uwalniać się do gruntu i wód podczas składowania odpadów drewnianych w niewłaściwych warunkach (np. na nielegalnych wysypiskach śmieci). To z kolei prowadzi do skażenia i stanowić zagrożenie dla organizmów żyjących na danym obszarze.

Kolejny problem związany z odpadami drewnianymi to zwiększone ryzyko wybuchu pożaru suchego drewna. Masowe gromadzenie odpadów drewnianych na składowiskach lub ich spalanie może ponadto przyczyniać się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Jest więc jednym z powodów zmian klimatycznych mających dalekosiężne negatywne konsekwencje dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Jak legalnie i bezpiecznie pozbyć się odpadów drewnianych?

Jak widać, bezpieczna dla środowiska utylizacja odpadów drewnianych ma ogromne znaczenie. Jak jednak się z nią uporać? Najwygodniejszą opcją jest wynajęcie kontenera na odpady od specjalistycznych firm oferujących odbiór starych mebli i drewna rozbiórkowego. Taka usługa pozwala na wygodne i kompleksowe pozbycie się odpadów drewnianych ze wskazanego miejsca, a firma zajmująca się odbiorem odpadów zapewnia ich odpowiednią utylizację. W kontenerze można umieścić każdego rodzaju odpady drewniane – również malowane, impregnowane lub skorodowane – bez konieczności segregacji poszczególnych frakcji.

Innym legalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zajmujących się skupowaniem drewna. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie rodzaje drewna są przyjmowane. Wiele skupów odrzuca np. drewno malowane, zgniłe lub zarobaczone. Część takich przedsiębiorstw oferuje kompleksową obsługę rozbiórki i wywozu odpadów drewnianych.

Wybierając legalne i ekologiczne opcje utylizacji, możemy przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na naszą planetę, zachować czyste powietrze i chronić przyrodę. Co ważne, w ten sposób nie narażamy się na dotkliwe kary finansowe.