Jak w 2019 roku zmienią się przepisy o segregacji śmieci?

Segregacja śmieci w 2019 roku

Nawet cztery razy wyższe opłaty za niesegregowanie odpadów, a także likwidację zsypów w blokach zakłada nowa ustawa o segregacji śmieci, której projekt opracowało Ministerstwo Środowiska. Jakie zmiany przewidują nowe przepisy? Kiedy znowelizowana ustawa wejdzie w życie?

Segregacja śmieci – nowe przepisy

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma wymusić na mieszkańcach selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku zakładają możliwość wprowadzenia przez rady gminy nawet czterokrotnie wyższych opłat za niesegregowanie odpadów, niż za ich sortowanie. Do tej pory stawki nie mogły przekraczać dwukrotnej wysokości opłat za śmieci sortowane. Nowe przepisy zmobilizują zatem właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów – wyrzucanie śmieci do jednego pojemnika nie będzie już opłacalne.

Nowelizacja wprowadza również dotkliwe sankcje – jeśli firma zajmująca się wywozem odpadów zauważy, że mieszkańcy notorycznie nie przestrzegają przepisów, chociaż zobowiązali się do segregacji odpadów, powiadomi o tym urząd gminy, który naliczy wyższe opłaty. Kary nie będą jednak naliczane, jeśli problem wystąpi incydentalnie.

5 frakcji odpadów

Ustawa o segregacji śmieci wprowadza również podział odpadów na 5 frakcji – papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Do funkcjonujących obecnie trzech pojemników dołączą dwa nowe. W niektórych gminach nowy system już działa. Znowelizowane przepisy wynikają z rozporządzenia ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zaczęło obowiązywać 1 lipca 2017 roku. Polska dostosowuje prawo do wymogów Unii Europejskiej, która prowadzi „gospodarkę obiegu zamkniętego” i promuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Rozporządzenie reguluje również kolorystykę pojemników i worków na odpady:

  • niebieski z napisem „papier” – do zbierania papieru,
  • zielony z napisem „szkło” – na opakowania ze szkła,
  • żółty z napisem „metale i tworzywa sztuczne” – do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
  • brązowy z napisem „bio” – do zbierania bioodpadów,
  • szary z napisem „odpady zielone” – dla odpadów zielonych,
  • czarny z napisem „odpady zmieszane” – dla odpadów zmieszanych.

Segregacja odpadów obowiązkowa?

Ustawa o segregacji śmieci ma zachęcić właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak nie wprowadza takiego obowiązku, chociaż na etapie projektowania zmian w ustawie postulowano tego typu rozwiązanie. Zbiórka nieselektywna nadal będzie prowadzona, jednak obciążona wyższą opłatą. Gminy nie będą zatem mogły wymusić na wszystkich mieszkańcach segregowania śmieci.

Nowe przepisy a stare umowy na odbieranie odpadów komunalnych

Do tej pory obowiązujące umowy na odbieranie śmieci będą nadal ważne, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Wszystko zależy od tego, kiedy i na jaki okres dana gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych.