Ile produkujemy śmieci w skali roku?

Ile produkujemy śmieci w skali roku

Ilość produkowanych śmieci jest z roku na rok coraz większa. To, ile produkujemy śmieci, wynika z ciągle powiększających się możliwości nabywczych nas jako konsumentów. Problem z nadmiarem śmieci dotyczy szczególnie tych krajów, które dynamicznie się rozwijają. Wynika to głównie z faktu, że często nie nadążają z odpowiednim przygotowaniem akurat tego sektora przemysłu.

Produkcja śmieci w liczbach – Europa

Statystyki są tutaj druzgocące. W 2017 roku na terenie Unii Europejskiej wyprodukowano niemal 3 miliardy ton różnych odpadów. W produkcji odpadów prym wiodą najbogatsze państwa członkowskie, takie jak Niemcy, Francja, Holandia czy Wielka Brytania. Po przeliczeniu kilogramów na jedną osobę rocznie jest to kolejno:

  • Niemcy – około 700 kg,
  • Wielka Brytania – około 650 kg,
  • Francja – około 600 kg,
  • Holandia – około 550 kg.

Łatwo sobie wyobrazić, ile odpadów może być generowanych przez jedno gospodarstwo domowe. Pomimo dobrze rozwiniętej gospodarki, problem śmieci zawsze był traktowany po macoszemu. Dopiero kilkanaście lat temu państwa te na większą skalę rozpoczęły inwestować w ekologiczne spalarnie i rozwiązania wspierające recykling. Dzięki temu udało się osiągnąć w pewnym stopniu sukces, jakim bez wątpienia jest większa ilość odpadów trafiających do recyklingu. Nasi zachodni sąsiedzi mogą pochwalić się tym, że nawet 50% generowanych odpadów są w stanie przetworzyć do kolejnego użycia.

Ile produkujemy śmieci w Polsce?

Polacy w rankingu ilości produkowanych śmieci plasują się w dolnej strefie, co powinno cieszyć, jednak nie jest to efekt tego, że jesteśmy bardziej proekologiczni. Po prostu nasze zarobki są znacznie mniejsze niż w większości krajów Unii Europejskiej – to jednoznacznie przekłada się na ilość produkowanych odpadów. W skali roku produkujemy około 300 kilogramów odpadów na osobę, ale recyklingowi podlega już tylko niecałe 30% z nich. Jest to duża przepaść w stosunku do na przykład mieszkańców Niemiec. Ale też wiele innych państw musi gonić z kolei nas, ponieważ poziom odzysku z odpadów w ich przypadku sięga tylko około 20%.

Naszą niechlubną domeną są składowiska odpadów – czyli miejsca, gdzie odpady zalegają przez wiele lat, powoli przenikając do atmosfery i do gruntu, co negatywnie wpływa na środowisko. Ostatnie wydarzenia – w postaci serii podpaleń składowanych śmieci – ewidentnie wskazują na to, że są to tykające bomby biologiczne. Pośród takich odpadów potrafią znajdować się również trujące chemikalia oraz odpady rakotwórcze, takie jak azbest.

Dbajmy o środowisko

Problemy wynikające ze zbyt dużej ilości śmieci z roku na rok się mnożą. Niektóre miasta radzą sobie z tym doskonale, inne natomiast od lat zmagają się z tym problemem bezskutecznie. Wiele w tej materii zależy od nas samych, od wielu już lat jesteśmy edukowani pod kątem ekologii. Wystarczy, że zaczniemy przywiązywać do tego większą niż dotychczas uwagę, a możemy mieć realny wpływ nawet na otaczające nas środowisko. Warto się postarać i zmienić nieco niektóre nawyki, wówczas wszystkim nam będzie żyło się lepiej.