Inteligentne pojemniki na śmieci? EKO-PAKA? Ciekawe nowości w gospodarce odpadami

Segregacja odpadów

Zrównoważona gospodarka odpadami w miastach takich jak Kraków z roku na rok przybiera coraz lepsze kształty. Tak wygląda to w statystykach. Jednak nadal widok zagraconych kontenerów czy stosów starych mebli koło altan wcale nie jest rzadkością. Być może gospodarkę odpadami ułatwią nam innowacyjne rozwiązania. Jakie? Zapraszamy do lektury. 

Inteligentne pojemniki na śmieci

Zanim opiszemy to innowacyjne rozwiązanie, warto przyjrzeć się temu, jak wygląda kwestia segregacji śmieci w Krakowie. Aktualne przepisy zobowiązują nas do umieszczania odpadów w specjalnie wyznaczonych do tego pojemnikach. O szczegółach piszemy w tekście pt. Sprawdź, jak segregować śmieci w domu od 2020 roku.

Rzeczywistość niestety często potrafi rozczarować. Pojemniki są zbyt małe, napełniają się bardzo szybko. Niejednokrotnie lokator, chcąc wyrzucić śmieci, natyka się na wypchany po brzegi pojemnik. W efekcie mieszkańcy często wyrzucają odpady do tego kontenera, w którym aktualnie jest miejsce. Nie powinien dziwić więc widok zalegających worków tuż obok przepełnionego pojemnika na odpady. W konsekwencji śmieci nie są w pełni segregowane, pojemniki są przepełnione, a spółdzielnie bez końca wysyłają pisma z informacjami, że za niesegregowanie śmieci grożą podwyżki opłat.

Wydaje się, że ten problem rozwiązać mogą testowane obecnie w Ciechanowie inteligentne pojemniki na śmieci. Na czym polega ich innowacyjność? Jest to sześć pojemników do segregacji każdego rodzaju odpadów. Pojemniki są bezdotykowe, uruchamia się je za pomocą specjalnego kodu QR, przypisanego każdemu gospodarstwu domowemu. Po wrzuceniu śmieci, pojemnik waży ilość odpadów i weryfikuje ich skład.

Takie rozwiązanie, z przypisaniem ilości i rodzajów odpadów do gospodarstwa domowego, w przyszłości mogłoby się przekładać też na wysokość opłat za wywóz śmieci. Aktualnie w Krakowie zależą one od ilości osób zamieszkujących dany lokal, ale dzięki inteligentnym kontenerom i zbieranym w ten sposób statystykom, opłata mogłaby być uzależniona właśnie od ilości wytwarzanych odpadów. To z kolei przełożyłoby się z pewnością na bardziej rozsądne gospodarowanie odpadami przez mieszkańców i stawianie w większym stopniu na produkty wielorazowego użytku.

W Ciechanowie – dzięki inteligentnym pojemnikom – liczba gospodarstw domowych, które zaczęły stosować się do wytycznych segregacji śmieci, wzrosła o 90%.

EKO-PAKA

EKO-PAKA to krakowskie przedsięwzięcie zorganizowane przez MPO. Powstało w odpowiedzi na problem, którym jest wywóz odpadów wielkogabarytowych. Realizowany jest on w mieście zgodnie z harmonogramem, znajdującym się na stronie MPO.

Alternatywnie mieszkańcy wspólnot mogą za pośrednictwem zarządcy zgłosić do MPO zapotrzebowanie na wywóz odpadów wielkogabarytowych. Niestety rozwiązanie to nie jest idealne. Przypomnimy, że takie odpady powinny być składowane w miejscu wywózki najwcześniej w dniu poprzedzającym przyjazd MPO.

Rzeczywistość wygląda zazwyczaj inaczej. Odpady są składowane już na kilka dni wcześniej i często stosy starych mebli grożą zawaleniem. Zalegają na skwerach i szpecą okolicę. I właśnie w odpowiedzi na ten problem przychodzi EKO-PAKA – czyli mobilny kontener, umieszczany w konkretnym miejscu na 24 godziny. Kontener jest otwarty i każdy mieszkaniec może bezpośrednio w nim złożyć odpady wielkogabarytowe. Po zapełnieniu kontenera MPO przyjeżdża po odbiór. Dzięki temu otoczenie śmietników nie jest mini wysypiskiem śmieci, natomiast służby nie muszą ręcznie usuwać “gabarytów”, a sam wywóz odpadów jest szybszy.

 

EKO-PAKA w Krakowie
Krakowska EKO-PAKA. Źródło zdjęcia: https://mpo.krakow.pl/pl/news/krakowska_eko_paka

Segregacja bioodpadów – nowości w gospodarce odpadami

Kartony, szkło, tworzywa sztuczne – segregacja tych odpadów przychodzi nam dość łatwo. Natomiast bioodpady bardzo często nie są segregowane i wyrzucane są do pojemników na odpady zmieszane. Innowacyjne rozwiązanie, inspirowane sposobem segregacji śmieci w Norwegii, testują aktualnie radni Tczewa. Jak to działa?

Docelowo mieszkańcy miasta mają otrzymać pojemniki o pojemności około 5 litrów, w których w specjalnych biodegradowalnych workach będą umieszczać odpady BIO. Worki – po napełnieniu – należy związać i wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Te po trafieniu do sortowni mają być oddzielone od pozostałych śmieci. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, pomysł będzie wprowadzany w życie w Tczewie.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym pomyśle rodem z Tczewa. Są to podziemne pojemniki na śmieci. Rozwiązanie niespotykane w naszym kraju, jednak doskonale może się sprawdzić w miejscach, gdzie jest bardzo wąska zabudowa. Dyskretne wrzutnie śmieci nie będą szpecić okolicy. Problem ze znalezieniem miejsca na kontenery również zniknie. To rozwiązanie jest obecnie na etapie testów i docelowo ma być wdrażane w całym mieście.

Innowacyjne pomysły, mające wspomóc i usprawnić gospodarowanie odpadami w Polsce, zaskakują nas coraz częściej. Dzięki nowym technologiom, samorządy mają większe możliwości, aby wprowadzać nowości w gospodarce odpadami. Jeżeli testowane rozwiązania okażą się skuteczne, rok 2021 może być w tym sektorze przełomowy.