Co to jest BDO i kto musi się w nim rejestrować?

Przekazywanie odpadów do sortowni

Nowości dotyczące gospodarki odpadami u przedsiębiorców w roku 2020 stoją pod znakiem BDO. Od 1 stycznia przedsiębiorcy powinni już przesyłać dane elektronicznie w specjalnie przygotowanym do tego systemie. Co to jest BDO? Kto musi się rejestrować? Kto jest zwolniony? Zapraszamy do lektury poradnika.

Co to jest BDO?

Co kryje się za tą tajemniczą nazwą? BDO, czyli “Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, to system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska, mający na celu ewidencję wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów. Do tej pory przedsiębiorcy nie mieli takiego obowiązku, natomiast od 1 stycznia 2020 roku rejestracji podlegają działalności produkujące odpady po opakowaniach oraz same opakowania. Na liście również są podmioty obracające opakowaniami.

Cel, jaki przyświecał ministerstwu wprowadzającemu to rozwiązanie, był jasny: walka z szarą strefą odpadów i usankcjonowanie oraz zrównoważenie gospodarki odpadami w Polsce.

BDO – kto musi się rejestrować?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, obowiązek rejestracji w BDO dotyczy większości przedsiębiorców, począwszy od małych zakładów fryzjerskich po wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne czy sklepy wielkopowierzchniowe. Lista podmiotów, które podlegają obowiązkowej rejestracji znajduje się w art. 50 ustawy o odpadach. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, najwygodniej jest skorzystać ze specjalnej symulacji dostępnej na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. Ankieta – prowadząc przedsiębiorcę krok po kroku za pomocą pytań dotyczących działalności firmy – określi, czy na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rejestracji w BDO.

BDO – kto nie musi się do niego wpisywać?

Wytyczne ministerstwa klimatu uwzględniają również wyjątki. Obowiązkowi rejestracji w BDO nie podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady wyłącznie w częściach wspólnych, na przykład biura i odpady wynikające z codziennego funkcjonowania pracowników, takie jak zwykłe odpady kuchenne itp.

Również obowiązkowi rejestracji nie podlegają firmy, które spełniają określone normy w ilościach wytwarzanych odpadów. Ilościowe normy dotyczą m.in. gruzu, odpadów drewnianych i metalowych, opakowań z tworzyw sztucznych, szklanych, papierowych, a także przeterminowanych produktów spożywczych. Warto zapoznać się ze szczegółową listą oraz określonymi prawnie normami. Pełna lista – wraz z wyjątkami – znajduje się na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531.

Zlecanie wywozu przez BDO

Zlecenie wywozy odpadów przez BDO jest bardzo intuicyjne. Przedsiębiorca, który posiada odpady, musi wystawić kartę przekazania odpadów. Na karcie muszą znaleźć się informacje dotyczące rodzaju, wagi i kod odpadów. Dane te umieszcza po zalogowaniu w systemie BDO. Po wprowadzeniu danych, system sam przekaże kartę do wybranych firm przewozowych.

Firma przewozowa, po potwierdzeniu karty, przyjedzie po odbiór we wskazane miejsce i przejmie odpady. Po przejęciu odpadów, firma przewozowa dostarcza odpady do miejsca składowania bądź utylizacji. Warto dodać, że każda czynność jest oznaczana w systemie BDO, od momentu wystawienia karty przekazania odpadów do momentu wywiezienia śmieci na wysypisko. Każdy krok jest monitorowany.

BDO to bardzo innowacyjny system. Mimo iż wszedł w życie już w 2018 roku, to nadal wielu przedsiębiorców nie do końca wie, jak sobie poradzić z gospodarką odpadami. Na szczęście bardzo pomocne okazują się symulacje oraz samouczki na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.