Wymiana dachu – pozwolenie na remont dachu i kwestia odpadów

Wymiana dachu

Wymiana dachu to przedsięwzięcie, które wcześniej czy później stoi przed każdym właścicielem domu. Remont dachu to również okazja na np. docieplenie poddasza czy wymianę elementów krokwi. Oczywiście są to prace, które – jak i inne prace budowlane – wymagają załatwienia niezbędnych formalności. Zgłoszenie wymiany dachu jest niezbędne, aby uzyskać potrzebne pozwolenie. Z jakimi obowiązkami wiąże się wymiana dachu?

Wymiana dachu – niezbędne formalności

Zgłoszenie remontu dachu przekazujemy do urzędu lub starostwa powiatowego, do działu architektoniczno – budowlanego. We wniosku musimy umieścić termin rozpoczęcia prac, a także zakres i sposób prowadzonych działań.

Urząd może wnieść sprzeciw w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a jeżeli w tym czasie nie dostaniemy żadnej informacji, wówczas możemy przystąpić do remontu.

Warto zwrócić uwagę na to, że posługujemy się tutaj określeniem “zgłoszenie”. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy chcemy zmodyfikować elementy konstrukcyjne dachu lub po prostu go przebudować. Wówczas nie mówimy już o “zgłoszeniu” tylko musimy złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać pozwolenie na budowę.

Rodzaje pokryć dachowych

Podczas wymiany dachu, stare pokrycia dachowe mogą stanowić problem – obowiązkowo powinny być one poddane utylizacji. Wśród nich wyróżniamy na przykład pokrycia z papy i innych materiałów smołopodobnych oraz kiedyś bardzo popularne pokrycia azbestowe. Tego typu surowce muszą zostać poddane utylizacji na koszt właściciela.

Znacznie lepiej jest w sytuacji, kiedy dach pokryty jest blachodachówką lub dachówką (ceramiczną czy cementową). Blachodachówki chętnie przyjmie skup złomu, natomiast dachówki ceramiczne mogą posłużyć jako materiał do utwardzenia gruntu – ale uwaga, jedynie w sytuacji kiedy miałyby posłużyć jako podbudowa domu. Nie wolno gruzem wyrównywać terenu.

W niektórych sytuacjach, dachówka może zostać wykorzystana ponownie. Oczywiście jeżeli jej stan na to pozwala. Wówczas demontując ją z dachu, musimy zadbać o to, aby jej nie uszkodzić. Jak widzimy – obowiązki inwestora odnośnie do wywozu i utylizacji odpadów zależą od rodzaju starego pokrycia dachowego.

A co z odpadami powstałymi przy remoncie dachu?

Inwestor może wywieźć odpady we własnym zakresie. Jest to bardzo rzadko wykorzystywana możliwość, głównie z uwagi na to, że ilość odpadów jest bardzo duża. Do tego trzeba posiadać odpowiedni transport (najlepiej kontener) i samodzielnie udać się w miejsce utylizacji czy do skupu. Dlatego wielu inwestorów sięga po sprawdzone rozwiązanie, jakim jest wynajem kontenera na odpady budowlane.

Dobrze umiejscowiony kontener może znacznie przyspieszyć pracę ekipy budowlanej. Odpady, które już trafią do kontenera, szybko zostaną przewiezione do utylizacji.  Aby skorzystać z kontenera i wywozu odpadów budowlanych – skontaktuj się z nami, wystarczy jeden telefon i wszystkim się zajmiemy.

Remont czy wymiana dachu to prace, które trzeba zaplanować odpowiednio wcześnie, przede wszystkim ze względu na niezbędne formalności (oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku czy zgłoszenia wymiany dachu). Nie zapominajmy przy tym o konieczności wywozu odpadów budowanych. Składowanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest nielegalne.