WSSO – co to jest?

Kosze na papier i inne śmieci poddawane recyklingowi

Wspólny System Segregacji Odpadów obowiązuje od blisko czterech lat. Co przeciętny obywatel powinien o nim wiedzieć? Co to jest WSSO i jakie są jego najważniejsze założenia?

Co to jest WSSO?

Według danych sprzed 5 lat w Polsce recyklingowi poddawanych było zaledwie 26 procent odpadów. Był to wynik dużo niższy od średniej europejskiej. W ubiegłym roku współczynnik ten wzrósł co prawda do 34 procent, ale nadal jest najniższy w całej Unii. Podczas gdy w Polsce ilość recyklingowanych odpadów rośnie o kilka procent rocznie, w siedmiu krajach (w Niemczech, Słowenii, Austrii, Holandii, Belgii, na Litwie i w Luksemburgu) już osiągnięto próg 50 proc.

Duże szanse na poprawę sytuacji daje wprowadzenie WSSO, czyli Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów. System działa od 2017 i, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, dotyczy każdego z nas. Na czym jednak on polega? Jakie kontenery na odpady wyróżnia się w ramach WSSO? Czemu tak ważne dla każdego z nas powinno być przestrzeganie wprowadzonych przez niego przepisów?

WSSO – ustawa. Na czym polega Wspólny System Segregacji Odpadów?

Wspólny System Segregacji Odpadów został wprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017. Podstawowym założeniem ogólnopolskich zmian w gospodarce i segregowaniu odpadów było osiągnięcie unijnego celu 50 procent śmieci poddawanych recyklingowi. Intencją ustawodawcy jest to, by na ten pułap wejść najpóźniej w roku 2024.

Nowe przepisy opierają się na obowiązującej od dawna ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mówi ona, że obowiązkiem samorządów jest organizacja gospodarki odpadami w ten sposób, by była ona zgodna zarówno z obowiązującym prawem, jak i warunkami charakterystycznymi dla danej gminy. Oznacza to, że gminy mają dużą swobodę w interpretowaniu poszczególnych zapisów.

Co oznaczają kolory pojemników i do jakich odpadów są przypisane?

Zwiększenie udziału poddawanych recyklingowi odpadów ma odbyć się przede wszystkim poprzez poprawę skuteczności segregacji i ułatwienie odzyskania materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone. W tym celu w całym kraju wprowadzono jednolity system segregacji odpadów. Zakłada on wyróżnienie pięciu różnych frakcji. Dla każdej z nich przeznaczone są pojemniki o innym kolorze:

  • brązowy: przeznaczony na odpady biodegradowalne, czyli takie, które mogą zostać poddane kompostowaniu (resztki żywności pochodzenia roślinnego, skorupki jaj, odpady z ogrodu – poza ziemią);
  • żółty: do wyrzucania odpadów plastikowych i metalowych (opakowania i inne przedmioty z tworzyw sztucznych, puszki stalowe i aluminiowe, odpady takie jak blachy do pieczenia itp.);
  • niebieski: dla odpadów papierowych oraz tekturowych (nie powinny być zanieczyszczone tłuszczami);
  • zielony: przeznaczony na puste opakowania szklane (słoiki i butelki. Nie wyrzucamy do niego stłuczki szklanej oraz porcelany);
  • szary/czarny: do składowania odpadów zmieszanych (z wyjątkiem odpadów gabarytowych, elektrośmieci i substancji niebezpiecznych – np. leków czy nawozów).