Śmieci w lesie. Jakie kary grożą za wyrzucanie śmieci do lasu i gdzie zgłosić ten problem?

Śmieci w lesie

Według danych udostępnionych przez GUS łączna powierzchnia dzikich wysypisk śmieci wykrytych przez służby w 2021 przekroczyła 200 hektarów. To tyle, ile zajmuje niewielkie miasto. Skala problemu jest, jak widać, naprawdę duża. Mimo wzrostu świadomości ekologicznej wciąż nie udało się wyeliminować tego szkodliwego zjawiska. Niekorzystnie wpływa ono zarówno na stan środowiska naturalnego, jak i budżety samorządów, które ponoszą koszty ich likwidacji oraz neutralizacji ich ewentualnych skutków. Dlatego tak ważne okazuje się upowszechnianie wiedzy dotyczącej wywozu śmieci do lasu i jego konsekwencji.

Dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu? Jak szkodzą nam i naturze?

Śmieci w lesie to poważny problem, wpływający na wiele aspektów funkcjonowania tego ekosystemu. Najważniejsze zagrożenia związane z wywożeniem śmieci do lasu to:

  • zanieczyszczenie ekosystemu leśnego i ryzyko przedostawania się toksycznych substancji do gruntu i pobliskich zbiorników wodnych. Jeśli odpady nie zostaną szybko usunięte, może to prowadzić do skażenia środowiska i śmierci zamieszkujących je organizmów;
  • ryzyko samozapłonu śmieci i wynikających z niego pożarów;
  • utrudnienia w życiu zwierząt leśnych, które mogą zjadać odpady oraz zranić się kawałkami szkła lub metalu.

Ile wynosi kara za wyrzucanie śmieci do lasu? Gdzie zgłosić dzikie wysypisko?

Jak widać, problemy związanych z wyrzucaniem śmieci do lasu są naprawdę poważne. Nie powinno więc dziwić, że czyny te związane są dotkliwymi konsekwencjami. Kara za wywóz śmieci do lasu może wynieść od 20 do 5 tys. złotych. Ponadto osoba wywożąca odpady na łono natury musi liczyć się z karą nagany, a nawet aresztu do 30 dni.

Gdzie zgłosić dzikie wysypisko śmieci? Można to zrobić, dzwoniąc na policję, straż miejską (jeśli las należy do miasta) lub na straż leśną. Poza tym na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdziemy opcję Zgłoś interwencję. Wystarczy wypełnić prosty formularz, by zgłosić nielegalne składowiska odpadów komunalnych i niebezpiecznych czy pożary wysypisk.

Wyrzucanie śmieci do lasu – skutki. Jak legalnie pozbyć się śmieci?

Wyrzucanie śmieci do lasu i skutki tego procederu dla przyrody wynikają często z niewiedzy. Chodzi zarówno o brak świadomości szkód wyrządzanych przez zalegające w lesie śmieci, jak i niedostateczne informowanie o legalnych sposobach utylizacji odpadów. W przypadku gruzu budowlanego lub odpadów wielkogabarytowych podstawową metodą jest wywiezienie ich do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) właściwego dla miejsca zamieszkania.

To rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością użycia odpowiednio przystosowanego (zwykle dostawczego) samochodu. Jeśli go nie posiadamy lub z innych względów nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpadów do PSZOK-u, możemy skorzystać z usług firm oferujących wywóz odpadów wielkogabarytowych. W Krakowie i okolicach świadczy je firma MAX-GRUZ. W ramach współpracy możemy pod wskazany adres dostarczyć kontener, a następnie odebrać go wraz z zawartością. Możliwe jest też odebranie wcześniej przygotowanych śmieci bez kontenera.

Dzięki odpowiedzialnej utylizacji odpadów każdy z nas jest w stanie zadbać o środowisko naturalne, zachowując je w jak najmniej zmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.