Przepisy na temat składowania gruzu, które należy znać

składowanie gruzu

Jesteś właścicielem domu w trakcie remontu czy szefem ekipy budowlanej? Bez względu na zawód czy status każda osoba lub firma generująca gruz budowlany ma obowiązek znać przepisy na jego temat. Wiedza o ich składowaniu oraz wywozie pozwoli uchronić przed przykrymi konsekwencjami, takimi jak mandat.

Składowanie gruzu i innych odpadów – przepisy

Zapisy, które regulują kwestie składowania i wywozu gruzu oraz innych odpadów, to przede wszystkim Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Kluczowe kwestie, poruszone w tej regulacji, to przede wszystkim:

3 miejsca składowania odpadów

  1. składowisko odpadów
  2. podziemne składowisko odpadów
  3. obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

3 typy składowisk

  1. składowisko odpadów niebezpiecznych
  2. składowisko odpadów obojętnych
  3. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (do tej kategorii zaliczane są składowiska odpadów komunalnych).

Gruz budowlany to materiał, który powinien trafiać na składowiska odpadów komunalnych. Szacuje się, że w dużych aglomeracjach (500 tys. mieszkańców lub więcej) stanowi około 18% wszystkich trafiających tam odpadów.

Składowanie i usuwanie odpadów

Posiadasz odpady (na przykład z budowy domu lub remontu)? Na terenie obiektu powinny się pojawić również pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów, z podziałem na możliwość segregacji lub jej brak. Jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, bo jesteś zobowiązany do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania.

Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania przepisów? Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje właścicielowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Miejsca przeznaczone do składowania odpadów to składowiska zarządzane przez samorządy terytorialne. Należy w nich składować wyłącznie takiego rodzaju odpady, które zostały wymienione i opisane w instrukcji prowadzenia składowiska.

Kontenerowy wywóz gruzu – kiedy skorzystać z tej usługi?

Gruz nie jest rodzajem odpadów budowlanych, które można wyrzucić do zwykłego, miejskiego śmietnika. Wywóz takich odpadów reguluje przytaczana już w tekście ustawa z 2012 roku. Niewiedza lub nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązku ich prawidłowego i zgodnego z przepisami składowania i wywozu. Gruz, odpady rozbiórkowe i budowlane można przechowywać w workach, jeżeli ich ilość i objętość jest duża, to można skorzystać z kontenera.

Większość firm wyspecjalizowanych w kontenerowym wywozie gruzu oferuje usługę przetransportowania gruzu czystego, ziemi lub innych odpadów budowlanych (najczęściej są to zmieszane odpady różne). Jeżeli na terenie twojej działki lub nieruchomości zalegają znaczne ilości odpadów budowlanych, to skorzystaj z kontenerowego wywozu gruzu. Zamówienie tej usługi może uchronić przed karą pieniężną lub innymi, poważnymi konsekwencjami, w skrajnych przypadkach nawet pozbawienia wolności.