Podział odpadów na frakcję suchą i frakcję mokrą

Śmieci frakcja sucha i frakcja mokra - rozróżnienie

Prawidłowa segregacja śmieci pozwala chronić środowisko naturalne, a także uniknąć  nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą wiązać się z nieprzestrzeganiem przepisów. Na jakie kategorie dzielimy odpady? Czym jest frakcja sucha a czym mokra oraz jakie odpady są do nich zaliczane?

Wspólny System Segregacji Odpadów – klasyfikacja śmieci

1 lipca 2017 roku wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego odpady komunalne dzielimy na cztery podstawowe grupy:

  • papier – pojemniki w kolorze niebieskim,
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemniki w kolorze żółtym,
  • szkło – pojemniki w kolorze zielonym,
  • bioodpady – pojemniki w kolorze brązowym.

Oprócz tego wyróżniamy odpady zmieszane, do których należą wszystkie pozostałe śmieci, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych.

Podział śmieci – frakcja sucha

Odpady komunalne można również podzielić na frakcję suchą oraz mokrą. Frakcja sucha to odpady pozbawione elementów organicznych – są one zbierane do specjalnych pojemników oraz worków, a także podlegają procesowi selekcji do ponownego odzysku. Do kontenerów na frakcję suchą wrzucamy zarówno plastik, jak i papier, metal oraz szkło. Kontenery na odpady stanowiące frakcję suchą przeznaczone są zatem do wyrzucania wykonanych z tworzywa sztucznego opakowań po płynach i napojach, chemii gospodarczej i kosmetykach, a także folii, reklamówek, zabawek, gazet, zeszytów, papierowych worków, kartonów po napojach, tektury, papieru z niszczarek, puszek po napojach, drobnego złomu żelaznego i metali kolorowych oraz opakowań szklanych – zarówno bezbarwnych, jak i kolorowych.

Frakcja mokra – śmieci komunalne

Do kolejnej grupy zalicza się odpady komunalne ulegające biodegradacji. Frakcja mokra zawierająca elementy organiczne może być przerobiona na kompost, często jest też składowana w wyznaczonych do tego celu składowiskach. Do grupy tej należą między innymi obierki z owoców i warzyw, resztki kuchenne, skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty, ziemia kwiatowa, a także rośliny oraz odpady zielone, takie jak skoszona trawa, liście, łodygi, gałęzie. W jaki sposób ocenić, czy odpady należą do frakcji suchej czy mokrej? Śmieci należą do frakcji mokrej, jeśli przeważają w nich elementy organiczne, z kolei odpady ze śladową ilością substancji organicznych zaliczamy do frakcji suchej.

A co z innymi odpadami komunalnymi?

Nie wszystkie śmieci można wyrzucić do zwykłego pojemnika – szczególną ostrożność należy zachować w przypadku odpadów zawierających substancje niebezpieczne lub zagrażających środowisku naturalnemu. Zaliczamy do nich między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory – można je przewieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z kolei na odpady budowlane i rozbiórkowe można zamówić odpowiedni pojemnik. Ich odbiór i utylizację najłatwiej zlecić firmie oferującej kompleksowy wywóz odpadów.