Odzysk a recykling – czy te pojęcia znaczą to samo?

Odzysk a recykling - czym się od siebie różnią te 2 pojęcia?

Rosnąca ilość odpadów to problem współczesnego świata, dlatego tak ogromne znaczenie ma ich ponowne przetworzenie. Odzysk a recykling – czy tych pojęć można używać wymiennie? A może znaczą coś innego? W dzisiejszym wpisie blogowym objaśniamy, które z tych pojęć jest szersze, a także jakie działania obejmuje każde z nich. 

Obywatel Unii Europejskiej co roku wytwarza średnio 5 ton odpadów. Ta ogromna liczba robi jeszcze większe wrażenie, jeśli uświadomimy sobie, że tylko niespełna połowa z nich zostaje ponownie przetworzona lub odzyskana. Reszta w najlepszym wypadku zostaje spalona lub zalega na składowiskach, przyczyniając się do jeszcze większego zanieczyszczenia naszej planety. W najgorszym scenariuszu trafia do wód lub lasów.

Warto więc promować wszystkie sposoby ponownego wykorzystania odpadów. I choć świadomość na ten temat jest coraz większa, to wielu z nas nie ma nawet podstawowej wiedzy na temat recyklingu. Problem jest to tym poważniejszy, że często mylimy go z odzyskiem. Dlatego przygotowaliśmy artykuł, w którym wyjaśniamy różnice między oboma pojęciami i dlaczego segregacja jest istotna szczególnie w dużych miastach, takich jak Kraków. Wywóz odpadów dzięki niej może bowiem przyczynić się do zmniejszenia skali opisywanego problemu -a im większe miasto i liczba mieszkańców, tym odpadów jest wprost proporcjonalnie więcej.

Odzysk a recykling – czym jest odzysk?

Definicje odzysku i recyklingu w naszym kraju regulują odpowiednie przepisy, a konkretnie Ustawa o odpadach z grudnia 2012 roku. Według niej odzysk to jakikolwiek proces mający na celu ponowne wykorzystanie odpadów. Obejmuje on różnorodne działania, między innymi takie jak:

 • użycie ich jako paliwa (w spalarni odpadów),
 • regenerację substancji chemicznych i akumulatorów,
 • oczyszczenie olejów,
 • użycie odpadów w rolnictwie lub ogrodnictwie (na przykład jako nawóz),
 • upcykling – wykorzystanie odpadów przy produkcji nowych towarów,
 • ponowne wykorzystanie sprawnych sprzętów,
 • recykling.

Recykling a odzysk – definicja i rodzaje

Jak widzimy, różnica recykling a odzysk jest dość wyraźna, a oba pojęcia nie są tożsame. Recykling jest tylko jednym z działań, które można podjąć w celu ponownego wykorzystania odpadów. Z punktu widzenia ekologii jest on szczególnie ważny, bo pozwala na odzyskanie największych ich ilości i tym samym zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Według definicji recykling polega na odzyskaniu surowców, z których wykonane są odpady, a następnie ich ponownemu wykorzystaniu. Recyklingowi podlegają rozmaite surowce, a najważniejsze z nich to:

 • tworzywa sztuczne, takie jak poliester, poliamid, poliwęglan czy polipropylen,
 • szkło,
 • stal,
 • metale kolorowe, takie jak aluminium czy miedź,
 • papier, tektura i karton,
 • drewno (po przetworzeniu może posłużyć na przykład do produkcji płyt meblowych). 

Pochodzą one przede wszystkim z opakowań produktowych. Po odzyskaniu i przetworzeniu są wykorzystywane nie tylko w dalszej produkcji opakowań. Wytwarza się z nich między innymi odzież (włókna syntetyczne, przydatne przykład w branży sportowej), sprzęty domowe czy zabawki. Na tym jednak rola recyklingu się nie kończy, bo wyróżniamy jego kilka rodzajów:

 • surowcowy – opisany powyżej,
 • materiałowy – blisko spokrewniony z poprzednim typem,
 • termiczny – polegający na wytworzeniu energii w wyniku spalania,
 • organiczny – opierający się na wytworzeniu metanu bądź materii organicznej (na przykład kompostu) poprzez działanie mikroorganizmów,
 • chemiczny – dzięki niemu końcowy produkt ma zupełnie inne właściwości niż odzyskiwany materiał.