Kategoria: Gospodarka odpadami

Gospodarka i utylizacja odpadami niebezpiecznymi

Zasady gospodarki, odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego – składowanie elementów, które zawierają toksyczne związki chemiczne, może zagrozić całemu ekosystemowi: ludziom, zwierzętom i roślinom. Jak wyglądają zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi? Prezentujemy aktualny stan prawny.

Odpady z miejsca kwarantanny - obowiązujące przepisy i wytyczne

Odpady z miejsca kwarantanny – jak są traktowane?

Postępowanie z odpadami z kwarantanny to w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjny temat. Jak należy traktować śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych osób objętych kwarantanną i przebywających w izolacji? Jakie wytyczne przygotował rząd dla mieszkańców oraz firm zajmujących się odbiorem odpadów? Przedstawiamy aktualne informacje w tym zakresie.