Rozbiórka budynku – pozwolenia, koszty, kwestia odpadów, rozbiórka w zamian za materiały

Rozbiórka budynku

Rozbiórka domu czy budynku gospodarczego to bardzo duże przedsięwzięcie. Wymaga spełniania wielu formalności, a także odpowiedniego zaplanowania całego procesu: począwszy od złożenia odpowiednich dokumentów a skończywszy na wywiezieniu odpadów pobudowlanych i gruzu, powstałych w wyniku rozbiórki. Jakie pozwolenia trzeba uzyskać? Co zrobić z odpadami po rozbiórce i wreszcie – ile to kosztuje? Na te pytania odpowiadamy w krótkim poradniku.

Rozbiórka budynku – jakie formalności?

Rozbiórka budynku w świetle polskiego prawa traktowana jest jako roboty budowlane, więc – jak łatwo się domyślić – aby otrzymać niezbędne pozwolenie, inwestor jest zobligowany do złożenia dużej ilości dokumentów. Jednak czy rozbiórka budynku zawsze wymaga takiego pozwolenia? Są pewne wyjątki. Prawo wskazuje wyraźnie, które nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Są to:

  • nieruchomości, które zostały wpisane na listę zabytków oraz podlegają ochronie konserwatora zabytków,
  • wszystkie budowle o wysokości powyżej 8 metrów oraz takie, które leżą od granicy działki w odległości mniejszej niż połowa swojej wysokości,
  • pozostałe budowle, które podlegają ochronie wynikającej np. z miejsca położenia w parku kulturowym czy wpisania na listę dziedzictwa kulturowego itp.

W pozostałych przypadkach pozwolenie na rozbiórkę nie jest potrzebne, wystarczy wówczas powiadomić urząd o pracach, zgłaszając rozbiórkę obiektu budowlanego.

Jeżeli budowla, która ma zostać rozebrana nie stanowi wyjątku, wówczas niezbędne będzie ubieganie się o pozwolenie na rozbiórkę.  W tym celu dokumenty należy złożyć we właściwym urzędzie miasta, urzędzie wojewódzkim lub w starostwie powiatowym.

Jakie dokumenty powinien złożyć inwestor, aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę domu?

Przy założeniu, że obiekt nie jest zabytkiem, będą to następujące dokumenty:

  • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  • Zgoda właściciela obiektu
  • Szkic usytuowania obiektu budowlanego
  • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • Projekt rozbiórki obiektu
  • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Po złożeniu właściwych dokumentów, urząd powinien w terminie 14 dni wydać pozwolenie lub decyzję odmowną. Urząd udziela decyzji bezterminowo, więc inwestor nie jest zobligowany do przeprowadzenia rozbiórki w konkretnym terminie.

W przypadku, gdy przedmiotem rozbiórki ma być budynek, który jest zabytkiem, dochodzą formalności związane z uzyskaniem zgody od konserwatora zabytków.

Jest jeszcze jedna sytuacja, o której warto wspomnieć. W sytuacji, kiedy budowla grozi zawaleniem, można rozpocząć rozbiórkę budynku bez pozwolenia. Przy czym należy taki wniosek złożyć niezwłocznie po przeprowadzeniu rozbiórki.

Ile kosztuje rozbiórka budynku?

Koszt rozbiórki zależy od kubatury danej budowli, a także od tego, z jakich materiałów jest wykonana. Na koszt wpływa również to, czy materiały mają zostać zutylizowane, czy zostaną wykorzystane ponownie. Tak często dzieje się w przypadku budowli z bali lub gdy dobrze zachowane są cegły albo gliniane dachówki. Wydłuża to proces samej rozbiórki, ale za to jest szansa, że tę zgodzi się ktoś przeprowadzić w zamian za materiał.

Mamy wtedy do czynienia z tzw. “rozbiórką w zamian za materiały”, czyli w zasadzie bezkosztowo. Takich rozwiązań warto szukać na lokalnych portalach ogłoszeniowych lub samemu zamieszczając ogłoszenie, koniecznie z opisem materiału i zdjęciami.

W przypadku, gdy inwestor chce skorzystać z pomocy specjalistycznej firmy, musi się liczyć z dużymi wydatkami. Ceny rozbiórki zaczynają się od około 30 zł za metr sześcienny w przypadku budowli wykonanych z kamienia, cegieł lub drewna a dochodzą nawet aż do około 150 zł za metr sześcienny, gdy budynek wykonany jest z niezwykle twardego żelbetonu. Zaoszczędzić na rozbiórce można wtedy, kiedy budynek jest zbudowany z metalu. Ten surowiec można sprzedać na skupie złomu.

Co zrobić z odpadami po rozbiórce?

W przypadku każdej rozbiórki (czy to jest dom, czy budynek gospodarczy) powstają odpady, które inwestor ma obowiązek wywieźć na wysypisko. Wywóz takich odpadów we własnym zakresie często jest wręcz niemożliwy. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jaką jest kontenerowy wywóz gruzu.

We wskazanym terminie i w określone przez inwestora miejsce, firma przywiezie kontener. W miarę postępów prac rozbiórkowych, kontener będzie można uzupełniać na bieżąco. Po zapełnieniu kontenera – firma go zabierze, a w jego miejsce podstawi pusty pojemnik. W ten sposób inwestor nie tylko zaoszczędzi na czasie, ale zachowa też porządek podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

Koszt wywozu i utylizacji odpadów z rozbiórek również jest zależny od tego, z czego wybudowany był budynek, dlatego podczas kontaktu z firmą warto od razu to określić. Przybliżone wartości można sprawdzić w naszym cenniku kontenerowego wywozu odpadów.

Rozbiórka budynku to szereg formalności oraz dużo wysiłku. O ile kwestii urzędowych nie sposób uniknąć, to już sama realizacja może przebiegać bardzo sprawnie, jeżeli tylko inwestor zdecyduje się na wybór specjalistycznych usług.