Najpopularniejsze i najbardziej ekologiczne sposoby utylizacji odpadów

Sposoby utylizacji odpadów w Polsce - popularne i ekologiczne

Choć utylizacja odpadów dla większości osób stanowi synonim zniszczenia, w rzeczywistości znaczenie tego pojęcia to ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Cały proces ma nie tylko znaczenie ekonomiczne i ekologiczne. Jest też niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa – szczególnie w przypadku odpadów, które wymagają neutralizacji lub strącania. 

Istnieje wiele metod utylizacji odpadów, różniących się od siebie produktem końcowym, stopniem zaawansowania oraz wpływem na środowisko. Jak więc może przebiegać utylizacja odpadów? Co dzieje się z nimi po tym, gdy odbierze je prywatna firma odpowiedzialna za wywóz odpadów (w Krakowie jest to m.in. Max Gruz)? I wreszcie – jakie metody utylizacji odpadów są najbardziej przyjazne środowisku, a które w największym stopniu przyczyniają się do jego degradacji? Te kwestie wyjaśniamy w kolejnych akapitach.

Fizykochemiczne metody utylizacji odpadów 

Ich istotą jest wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie szkodliwego wpływu, który odpady mogłyby wywierać na środowisko naturalne. W tym celu stosuje się techniki, takie jak neutralizacja lub strącanie niebezpiecznych substancji. Odpady poddane utylizacji tego typu mogą być stosunkowo bezpiecznie przechowywane w miejscach składowania, skąd po segregacji często trafiają do dalszej obróbki metodami, które opiszemy za moment.

Biologiczne sposoby utylizacji odpadów 

Pod tą nazwą kryją się sposoby utylizacji odpadów polegające na ich przekształceniu z wykorzystaniem mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby. Stosowane są w przypadku odpadów organicznych – na przykład tych powstających w kuchni bądź w ogrodzie. Biologiczne metody sposoby utylizacji odpadów dzielą się na dwie grupy:

  • tlenowe – wówczas produktem końcowym jest kompost,
  • beztlenowe – dzięki nim można otrzymać biogaz lub nawozy.

Termiczne metody utylizacji odpadów

Do ich przeprowadzenia niezbędna jest odpowiednio wysoka temperatura – zwykle przekracza ona 600 stopni Celsjusza. W takich warunkach odpady przetwarzane są w produkty o różnej postaci – zarówno stałej, jak i ciekłej bądź gazowej. Wśród produktów utylizacji odpadów metodami termicznymi wymienić można między innymi żużel lub popiół. W efekcie podczas tego procesu powstaje również energia cieplna, która może być wykorzystana przy produkcji energii elektrycznej bądź do podgrzewania wody. 

Etyczne sposoby utylizacji odpadów, czyli recykling

Ostatni i najbardziej zróżnicowany sposobów utylizacji odpadów stanowi recykling. Tym mianem określa się wszystkie metody mające na celu odzyskanie z odpadów surowców wtórnych i ich ponowne wykorzystanie. Recykling (wraz z metodami biologicznymi) uchodzą za najbardziej przyjazne środowisku, bo ograniczają ilość odpadów trafiających ostatecznie na składowiska oraz przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów. Na drugim krańcu skali, jeśli chodzi o aspekty ekologiczne, plasują się metody termiczne, generujące spore ilości gazów oraz fizykochemiczne, które co prawda neutralizują szkodliwość odpadów, ale ostatecznie i tak trafiają na wysypiska, gdzie zajmują dużo miejsca.