Kody odpadów – co oznaczają?

Kody odpadów - klasyfikacja i znaczenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014, wszystkie odpady w świetle prawa dzielą się na grupy, podgrupy i rodzaje ujęte w oficjalnym katalogu. Każdy rodzaj ma przypisany unikalny numer. W jaki sposób są tworzone kody odpadów? Jak należy je czytać i co oznaczają? Odpowiadamy.

Kod odpadów – z czego się składa?

Kody tego typu podzielone są na trzy dwucyfrowe segmenty. Pierwszy jest przypisany do grupy odpadów (ten podział szerzej omówimy za chwilę). Drugi oznacza podgrupę, zaś trzeci konkretny rodzaj odpadu. Niekiedy na końcu kodu pojawiają się gwiazdki, które oznaczają, że mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym.

Dlaczego wprowadzono kody odpadów?

Kody odpadów bardzo pomagają firmom i służbom zajmującym się gospodarką odpadów. Dzięki nim łatwiejszy staje się odbiór odpadów, bo takie rozwiązanie umożliwia automatyzację całego procesu. To z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego do zebrania odpadów z danego terenu. Wykorzystanie kodów usprawnia ponadto ich segregację i późniejszą utylizację – również te czynności mogą być w dużym stopniu zautomatyzowane. Wprowadzenie kodów ułatwiło także ewidencję odpadów i sporządzanie raportów.

Grupy odpadów – co należy wiedzieć?

Ustawa dzieli odpady na 20 grup. Każda z nich podzielona jest ponadto na kilka podgrup, a te z kolei na rodzaje, których może być kilkanaście. Na to, jaki numer jest przypisany do danego odpadu, wpływa między innymi:

  • pochodzenie,
  • stan skupienia,
  • skład,
  • właściwości fizyczno-chemiczne,
  • możliwość recyklingu lub dalszego wykorzystania,
  • bezpieczeństwo jego składowania i utylizacji,
  • stopień pylenia,
  • łatwopalność,
  • zawartość substancji organicznych.

W ramach naszych usług koncentrujemy się przede wszystkim na następującym rodzaju odpadów:

  • 17 – to grupa stworzona dla gruzu oraz innych odpadów powstałych podczas budowy, demontażu lub remontu budynków oraz dróg. Jeśli chodzi o Kraków, to wywóz odpadów tego typu oferujemy wraz z wcześniejszym dostarczeniem kontenera o odpowiedniej pojemności.

Poza odpadami budowlanymi nasza firma jest wyspecjalizowana również w wywozie ziemi, śmieci i złomu. Ponadto oferujemy prace porządkowe na terenach rozbiórkowych oraz wyburzeniowych.