Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia?

Prace budowlane

Lista prac budowlanych wymagających lub niewymagających zgłoszenia w starostwie powiatowym od niedawna wygląda inaczej niż dotychczas. Co trzeba wiedzieć o zmianie przepisów? Jakie prace budowlane wymagają teraz zgłoszenia?

Zmiana w prawie budowlanym

Od 19 września 2020 przepisy regulujące warunki rozpoczęcia i przebiegu procesu budowlanego uległy poważnym zmianom. Większość z nich znacznie upraszcza życie inwestorom, eliminując wątpliwości dotyczące klasyfikacji danego obiektu lub rodzaju prac. Dzięki nowelizacji prawa budowlanego obywatel może łatwiej stwierdzić, czy dana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy wystarczające jest zgłoszenie. W dalszej części artykułu poruszamy najważniejsze kwestie związane ze modyfikacją przepisów i wyjaśniamy, jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia.

Pozwolenie na przebudowę a oddziaływanie budynku

Jedną z kluczowych zmian, które weszły w życie kilka miesięcy temu, jest na pewno modyfikacja definicji terminu „obszar oddziaływania budynku”. Dotychczas mówiła ona o ograniczeniach w zagospodarowaniu – w tym zabudowy – terenu wyznaczonego na podstawie odrębnych przepisów. Od września zniknęło z niego słowo zagospodarowanie, co znacząco zmieniło jej sens. 

Dla inwestorów oznacza to, że przede wszystkim dwie zmiany:

 • w postępowaniu o przyznanie pozwolenia na budowę uczestniczy obecnie mniej osób;
 • przy wydawaniu decyzji urząd bierze jedynie pod uwagę liczbę, powierzchnię i usytuowanie budynków na działce, pomijając kwestię zagospodarowania terenu.

Definicja w dzisiejszym kształcie na pewno zlikwiduje wiele problemów, z którymi mierzyli się dotąd inwestorzy i badania oddziaływania budynku w zagospodarowaniu terenu nie będą już konieczne.

Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia?

Według nowych przepisów inwestor powinien zgłosić budowę następujących obiektów:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne (o ile znajdują się w całości na działkach, dla których są zaprojektowane);
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków (jeżeli ich wydajność nie przekracza 7,5 metra sześciennego na dobę);
 • obiekty takie jak wiaty, garaże, budynki gospodarcze;
 • ganki, oranżerie, tarasy, altany ogrodowe itp.;
 • domki letniskowe i rekreacyjne.

Obiekty z trzech ostatnich kategorii podlegają kryteriom powierzchni (obecnie do 35 metrów kwadratowych) oraz zagęszczenia (dwa na każde 500 metrów kwadratowych działki). 

Jakie prace budowlane nie wymagają zgłoszenia?

Dużo dłuższa jest lista obiektów, które można wznieść bez informowania urzędników. Obejmuje ona przede wszystkim różne elementy małej architektury oraz urządzenia. Zgłoszenia nie wymagają również niektóre kategorie prac:

 • przebudowa obiektów budowlanych;
 • prace remontowe;
 • prace instalatorskie;
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Planując inwestycję, w skład której będzie wchodzić jakaś z tych prac, warto pamiętać, że wiążą się one z generowaniem – nieraz sporych ilości – gruzu i innych odpadów. Dlatego istotnym elementem przygotowań powinno być zapewnienie ich transportu i utylizacji. Najlepszym sposobem będzie wynajem kontenera na gruz. W Krakowie usługę kontenerowego wywozu gruzu oferuje nasza firma. W jej ramach dostarczymy kontener pod wskazany adres, a po zapełnieniu odbierzemy go wraz z zawartością, którą zutylizujemy w legalny sposób.