Gdzie wyrzucić leki, termometr rtęciowy, strzykawki i inne pozostałości medyczne?

Wyrzucone leki i opakowania po lekach

Przeterminowane leki, zużyte strzykawki czy stare termometry to jeden z najbardziej kłopotliwych odpadów. Jak właściwie z nimi obchodzić? Gdzie wyrzucać puste blistry po lekach, termometry, strzykawki itp.?

Czy leki i inne pozostałości medyczne można wyrzucać do zwykłego pojemnika?

Leki oraz produkty medyczne to rodzaj śmieci często wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Mogą to być przeterminowane tabletki i kapsułki, butelki po lekach w formie płynnej (np. syropach lub zawiesinach), strzykawki czy stare termometry rtęciowe. Zawierają one substancje będące dużym zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego wymagają specjalnej utylizacji. Nie należy więc składować ich z innymi odpadami komunalnymi.

Mimo rosnącej świadomości na temat ich szkodliwego działania oraz wielu akcji wciąż są osoby, które wyrzucają pozostałości medyczne do zwykłego pojemnika. Część z nas wie co prawda, że nie należy tego robić, ale nie wie z kolei, jak pozbyć się ich w legalny i bezpieczny sposób. Przygotowaliśmy więc artykuł wyjaśniający, gdzie wyrzucić leki oraz dlaczego są tak dużym zagrożeniem.

Leki i zużyte strzykawki – gdzie wyrzucić? Dlaczego jest to tak ważne?

To, gdzie wyrzucić stare leki jest bardzo ważnym zagadnieniem. Wiele substancji wchodzących w skład medykamentów jest bowiem bezpośrednim zagrożeniem dla przyrody. Jeśli dostaną się do środowiska naturalnego, mogą doprowadzić do skażenia wody lub gruntu oraz śmierci żyjących w nich organizmów.

Wiele leków – przede wszystkim antybiotyków – oraz środków dezynfekujących może ponadto przyczyniać się do wyjałowienia środowiska. Przez to nie należy również spuszczać ich w ubikacji – grozi to wyniszczeniem flory bakteryjnej odpowiedzialnej za procesy zachodzące w oczyszczalniach ścieków.

Równie istotne okazuje się to, gdzie wyrzucić zużyte strzykawki, opatrunki czy akcesoria do pielęgnacji chorych. Ze względu na to, że mają one bezpośrednią styczność z płynami ustrojowymi i innymi materiałem biologicznym, mogą być nośnikiem chorobotwórczych drobnoustrojów. Szczególnie niebezpieczne okazują się dla osób pracujących na sortowniach.

Ze względu na ochronę środowiska, warto też dowiedzieć się, gdzie wyrzucić termometr. Stare produkty tego typu, jak wiadomo, zawierają rtęć. Ten płynny metal jest jedną z najbardziej toksycznych dla organizmów żywych substancji. Niszcząc błony komórkowe i wiążąc się z białkami, może prowadzić do zaburzenia kluczowych procesów życiowych ludzi, zwierząt, roślin i bakterii.

Gdzie wyrzucić przeterminowane leki i artykuły medyczne?

Gdzie jednak wyrzucić strzykawki, przeterminowane leki i opakowania po nich, a także inne artykuły medyczne? Najprościej sprawa wygląda z lekami i opakowaniami. Te można po prostu zanieść do apteki. W wyznaczonych placówkach ustawione są specjalne pojemniki, do których możemy je wrzucić bez obaw o ich prawidłową i bezpieczną utylizację.

Do pojemników wystawianych w aptekach nie należy jednak wyrzucać strzykawek. Jako odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, na mocy art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbierają je PSZOK-i. Pozostałe odpady medyczne, powstające na przykład jeśli w naszym domu znajduje się obłożnie chora osoba, można zutylizować, korzystając z usług odpowiednich firm. Warto wiedzieć, że nie każda firma oferująca w Krakowie wywóz odpadów, przyjmuje też odpady medyczne.

A gdzie wyrzucić termometr rtęciowy? On również nie powinien trafić do pojemnika na leki. Należy odpowiednio go zabezpieczyć, a następnie zawieźć do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.