Dlaczego warto segregować śmieci?

Segregacja odpadów

Około 350 kilogramów – taką ilość odpadów każdego roku generuje statystyczny Polak. Chociaż odsetek śmieci poddawanych recyklingowi stale rośnie, to z tej puli na wysypiska trafia około 140 kilogramów.  Pod tym względem prawdziwa przepaść dzieli nas od liderów zestawienia – Duńczyków. W ich kraju produkuje się średnio 845 kilogramów odpadów, ale na wysypisku pozostaje jedynie 7. Ta statystyka wymaga jak najszybszej poprawy. Lista problemów wynikających z niedostatecznego ponownego wykorzystania odpadów jest naprawdę długa, a większość z nich dotyczy nas wszystkich. W nowym artykule wymieniamy najważniejsze argumenty, dlaczego warto segregować śmieci.

Dlaczego warto segregować śmieci? Kwestie ekologiczne

Najwięcej odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego warto segregować odpady, znajdziemy analizując ekologiczny aspekt sprawy. Chodzi przede wszystkim o substancje uwalniające się do gleb i wód w procesie rozkładu plastiku po ekspozycji na promieniowanie słoneczne, wodę, a nawet fale akustyczne. Są to między innymi ftalany, węglowodory aromatyczne oraz polichlorowane bifenyle. Po trafieniu do środowiska naturalnego są kumulowane, prowadząc do skażenia poszczególnych zasobów trucia organizmów żywych.

Problem stanowią również odpady, które nie uległy rozkładowi. Niewielkie elementy plastikowe często są spożywane przez zwierzęta, a szklane butelki przy dużym nasłonecznieniu mogą powodować pożary. Nie sposób zapomnieć o względach estetycznych – hałdy odpadów to powszechny widok na peryferiach polskich miast.

Dlaczego warto segregować odpady? Dla oszczędności

Jeśli zastanawiacie się nad tym, dlaczego warto segregować odpady, uwagę zwróćcie też na aspekt finansowy i praktyczny. Niesegregowane odpady nie mogą zostać ponownie przetworzone, co oznacza spore marnotrawstwo. Z plastikowych butelek po procesie recyklingu można wyprodukować np. kolejne opakowania, odzież (w tym polary, kombinezony narciarskie itp.), zabawki, namioty oraz obuwie. Są one bardzo wydajnym surowcem – jedną bluzę można zrobić już z 35 butelek.

O ile tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane tylko określoną ilość razy, to niektóre materiały można poddawać recyklingowi właściwie w nieskończoność. Dotyczy to przede wszystkim metalu i szkła, które w ogóle nie tracą swoich właściwości, dając możliwość wielokrotnego produkowania z nich wysokiej jakości wyrobów. Z wykorzystaniem odpadów można też produkować energię (np. w biogazowniach i zakładach termicznego przekształcania) oraz nawozy naturalne (w kompostowniach.

Czemu warto segregować śmieci? Wymaga tego prawo

Ostatnia kwestia to polskie prawo, które dla osób niesegregujących śmieci przewiduje kary finansowe. Wysokość mandatów jest różna w poszczególnych gminach. W zależności od lokalizacji i wagi wykroczenia może wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. To kolejny powód ku temu, by segregować odpady wymagające takich działań. W przypadku pozostałych odpadów – zwłaszcza wielkogabarytowych – warto zamówić wywóz odpadów. W Krakowie tę usługę świadczy firma MAX-GRUZ.