Co to są odpady komunalne?

Wywóz śmieci

Odpady komunalne to najczęściej spotykany rodzaj odpadów na świecie. Towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Wytwarzamy je każdego dnia i z roku na rok jest ich coraz więcej. Co to są odpady komunalne? Jakie są rodzaje odpadów komunalnych?

Odpady komunalne – definicja

W Polsce obowiązuje podział odpadów na kilkadziesiąt grup. Klasyfikacja opiera się między innymi na sposobach ich wytwarzania, stopniu szkodliwości oraz zagrożeniach, jakie mogą nieść.

Odpady komunalne stanowią jedną z grup odpadów sklasyfikowanych przez Ministra Klimatu w katalogu odpadów w zależności od źródła ich powstawania. Czym więc są odpady komunalne? Są to odpady wytwarzane przez pozaprzemysłową działalność człowieka. Innymi słowy, są to wszelkie śmieci, które wytwarzamy w gospodarstwach domowych.

Podział odpadów komunalnych

Z uwagi na stale rosnącą ilość odpadów z gospodarstw domowych, od wielu lat na świecie propaguje się i stosuje z powodzeniem segregację śmieci. Segregacji podlegają również odpady komunalne. Takie śmieci segregujemy na:

  • odpady biodegradowalne – brązowy pojemnik; wrzucamy: obierki, resztki kuchenne, trawę, gałęzie, liście itp.; nie wrzucamy: drewna, kamieni, odpadów zwierzęcych);
  • odpady szklane – zielony pojemnik; wrzucamy: puste butelki, słoiki, inne opakowania szklane; nie wrzucamy żarówek, napełnionych butelek, ceramiki, porcelany;
  • metale i tworzywa sztuczne – żółty pojemnik; wrzucamy: puszki, plastikowe butelki, reklamówki foliowe, zakrętki; nie wrzucamy ubrań, pieluch, brudnych opakowań;
  • papier – niebieski pojemnik; wrzucamy: gazety, kartony, makulaturę, ulotki; nie wrzucamy: kuchennych ręczników jednorazowych, brudnych opakowań papierowych;
  • odpady zmieszane – czarny pojemnik; wrzucamy: odpady zwierzęce, pieluchy, ubrania, ceramikę, żarówki; nie wrzucamy baterii, farb, lakierów, elektroodpadów.

Segregacja odpadów komunalnych zaczyna się już w domach, dzięki temu mogą zostać ponownie przetworzone.

Jak pozbyć się odpadów?

Odpady komunalne są wywożone i utylizowane bądź przetwarzane przez miejskie i gminne przedsiębiorstwa odpadów. Jednak nie tylko odpady komunalne generowane są w gospodarstwach domowych. Generujemy również odpady wielkogabarytowe – takie jak stare meble, odpady po wymianie okien czy dywany. Wywóz takich odpadów nie jest już tak łatwo dostępny. Oczywiście, służby co jakiś czas prowadzą wywóz śmieci wielkogabarytowych, ale nie zawsze remont można dostosować do wskazanych terminów. Dlatego warto w takich sytuacjach skorzystać z możliwości, jakie daje kontenerowy wywóz odpadów.

Wywóz śmieci wielkogabarytowych w Krakowie można zlecić w szybki i dogodny sposób. Wystarczy skontaktować się z firmą zajmującą się wywozem odpadów i ustalić dogodny dla siebie termin podstawienia kontenera. Gdy kontener już zapełnimy gabarytami, firma zabierze odpady i zajmie się ich wywozem i utylizacją. Zapraszamy do korzystania z usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych Kraków.