Co się dzieje ze śmieciami po ich wywiezieniu?

Wywóz śmieci

Co się dzieje ze śmieciami po zabraniu przez śmieciarkę? Jak są wykorzystywane poszczególne frakcje? Odpowiedzi na te pytania pomogą lepiej zrozumieć znaczenie segregacji odpadów. 

Co się dzieje ze śmieciami, zanim zostaną zutylizowane?

Zastanawialiście się, jaką drogę przechodzą odpady od momentu, kiedy opuszczą wasz dom do chwili utylizacji? To zagadnienie rzadko nas interesuje – skupiamy się na tym, by odpowiednio segregować oraz składować śmieci, pozostałą część procesu traktując jako coś, co nie ma związku z naszym życiem. Mimo że kwestia utylizacji odpadów bezpośrednio nas nie dotyczy, to jednak w ogromnym stopniu wpływa na otoczenie i środowisko. By przybliżyć wam ten temat, przygotowaliśmy krótki artykuł, w którym wyjaśniamy, co się dzieje z naszymi śmieciami od momentu, gdy zabierają je służby odpowiedzialne za wywóz odpadów w Krakowie.

Co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Czemu nie są wywożone razem z surowcami wtórnymi?

Popularny mit mówi, że segregacja odpadów jest – przynajmniej w Polsce – pozbawiona sensu, bo wszystkie odpady ostatecznie trafiają do tej samej śmieciarki. To prawda, ale tylko w niewielkiej części. Po pierwsze – w ramach tej samej zbiórki zabierane są wyłącznie odpady posegregowane (suche, zawierające surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi). Po drugie zaś – nowoczesne śmieciarki posiadają oddzielne przegrody, zapobiegające się mieszaniu poszczególnych frakcji.

Jednak co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Nie mogą być zbierane razem z surowcami wtórnymi, bo mogłyby doprowadzić do ich zanieczyszczenia. Po odebraniu od wytwórców trafiają do sortowni, gdzie wydziela się z nich ewentualne inne frakcje, a także dzieli na te, które mogą posłużyć do produkcji energii oraz tak zwany balast. Pierwsza grupa następnie jest transportowana do spalarni, a druga – na składowisko.

Co się dzieje z odpadami biodegradowalnymi? Jak mogą zostać wykorzystane?

Kolejna frakcja to bioodpady. Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia najlepiej byłoby, gdyby jak największa ich część była kompostowana bezpośrednio w miejscu wytworzenia. Nie każde gospodarstwo ma jednak takie potrzeby oraz odpowiednie warunki. Co więc dzieje się z odpadami biodegradowalnymi, które zostaną poddane kompostowaniu?

W zależności od zakładu mogą one być przerobione na kompost lub trafić do instalacji fermentacyjnej, w której posłużą do produkcji biogazu, składającego się w połowie z metanu. Ten z kolei dobrze sprawdza się w produkcji energii elektrycznej, którą można zarówno wykorzystać w zakładzie, jak i sprzedać do sieci.

Co się dzieje z posegregowanymi odpadami? To cenny towar. Gdzie trafiają z sortowni?

Ostatnia kwestia dotyczy posegregowanych odpadów. W ich skład wchodzą następujące frakcje:

  • tworzywa sztuczne: opakowania plastikowe, takie jak pojemniki na żywność czy butelki, torby foliowe itp.;
  • metale: puszki stalowe i aluminiowe, zakrętki od słoików i butelek, niezanieczyszczona folia aluminiowa;
  • szkło: słoiki i butelki. Do tej grupy nie zalicza się szyb, stłuczki oraz ceramiki;
  • papier i tektura: nie mogą być zanieczyszczone tłuszczami. Dlatego do niebieskiego pojemnika nie wyrzuca się np. kartonów po pizzy.

Posegregowane odpady po odebraniu od wytwórców, trafiają na sortownię, gdzie następuje ich ostateczna selekcja. Potem są sprzedawane do firm zajmujących się przetwórstwem surowców wtórnych i służą do produkcji np. nowych opakowań.