Co można oddać do PSZOK? Poradnik dla mieszkańców Krakowa

Odpady selektywne w PSZOK-u

Mieszkańcy Krakowa do dyspozycji mają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) – pierwszy to Lamusownia przy ul. Nowohuckiej 1, a drugi PGOW Barycz, zlokalizowany przy ul. Krzemienieckiej 40. Jako że kwestia tego, co można oddać do PSZOK budzi pewne wątpliwości, przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jakie odpady przyjmują PSZOK-i w Krakowie, a czego nie można do nich przywozić.

Krakowski PSZOK – co przyjmuje?

Oba Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie przyjmują następujące typy odpadów:

 • zużyte sprzęty RTV i AGD, elektronarzędzia oraz inne urządzenia elektryczne lub elektroniczne;
 • baterie i akumulatory;
 • świetlówki;
 • przeterminowane leki i suplementy diety;
 • przeterminowane odczynniki do wywoływania zdjęć,
 • środki ochrony roślin i nawozy;
 • inne odpady niebezpieczne (kwasy, rozpuszczalniki, substancje alkaliczne, farby, tusze, lakiery itp.);
 • opakowania po farbach, lakierach i pozostałych substancjach niebezpiecznych;
 • zużyte środki smarne, oleje odpadowe i tłuszcze spożywcze;
 • odpady wielkogabarytowe (meble, drewno z demontażu, dywany, materace i inne tekstylia),
 • gruz ceglany i betonowy (włączając w to płyty G-K, płytki ceramiczne, ceramikę sanitarną, cegły i tynki), o ile został wytworzony w wyniku prac remontowych prowadzonych przez mieszkańców;
 • stare opony samochodowe (z wyłączeniem aut innych niż osobowe) WAŻNE – ogumienie nie musi być zdemontowane z obręczy;
 • surowce wtórne (tworzywa sztuczne, metale, makulatura oraz szkło);
 • odpady zielone z prywatnych ogrodów i domów (tylko w PGOW Barycz).

PSZOK – co można oddać, a czego nie?

Jak widać, lista typów odpadów, które można wywozić do PSZOK w Krakowie jest dość długa. Nie oznacza to jednak, że punkty przyjmują wszystkie przywiezione przez mieszkańców odpady. Z odmową musimy liczyć się, jeżeli Lamusowni lub PGOW przybędziemy z:

 • niesegregowanymi odpadami komunalnymi;
 • odpadami budowlanymi, w skład których wchodzi azbest, papa lub smoła;
 • odpadami, co do których zachodzi podejrzenie, że pochodzą one z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. z zakładu pracy);
 • elementami pochodzącymi z demontażu samochodów;
 • odpadami poprodukcyjnymi.

Poza tym w krakowskich PSZOK-ach obowiązują limity na niektóre rodzaje odpadów. Najczęściej wątpliwości dotyczą tego, ile opon można oddać do PSZOK oraz jakie są maksymalne dopuszczalne ilości odpadów budowlanych. W pierwszym przypadku limit wynosi 20 sztuk rocznie, w drugim – 200 kilogramów miesięcznie. Jeśli mamy ich większą ilość, najwygodniej jest zamówić wywóz odpadów budowlanych przez specjalistyczną firmę.

Warto też pamiętać o tym, że oddawanie odpadów jest bezpłatne tylko dla mieszkańców gminy miejskiej Kraków i pod warunkiem że są one wygenerowane w ramach funkcjonowania gospodarstwa domowego. W pozostałych przypadkach odpady będą przyjmowane zgodnie z aktualnym cennikiem (dostępnym na stronie KMPO).